May 30

Кайрат айтуу

Бул – башына күн түшүп, аза күтүп, казасы каар жутуп турган адамдын кѳңүлүн жубатуу. Салыштырмалуу санжыралуу сѳзкеп, накыл-насаат аркылуу ага дем берүү. Бу бир келип-кетүүчү жарык жана жалган дүйнѳдѳгү болмуштарды ырааттуу, ишенимдүү айтуу менен тигиге күч-кубат берүү…  Азыр да кайрат айтуучулук, муңайымдуулук жѳрѳлгѳлѳрүбүз бар.

Маалымат булагы: Амантур Акматалиев, “Баба салты, эне адеби” китеби