May 21

Ажаат ачуу

Бул – зарылып турган адамдын керегине жароо, анын башына түшкѳн кыйынчылыктан куткара туруу. Ажаат ачууга ошол адамдын карызын тѳлѳѳ, ажаатчыл береселерин кѳздѳѳ. Же аласасын ал адам кечип жиберүү, карыз бирдеме берүү, кириптер адамдын башын бошотууга жардамдашуу сымалдар мисал боло алат. Андайлар тууралуу “Ажаатчыл адам”, “Ал жок дебейт”, “Ал ажаатка жок” ѳңдүү жѳрѳлгѳлүү сѳздѳр айтылат. Ажаат ачкандар – элдик адамдар. Айыл ичи мындайлар менен сыймыктанат.

Маалымат булагы: Амантур Акматалиев, “Баба салты, эне адеби” китеби