Mar 28

Дуба менен жыландарды башкарган молдо

zmei

Соотбек ТОКТОГАЗИЕВ, Талас шаары

«Бул окуя болжол менен 1880-1890-жылдары болгон», – деп сөз баштады Өзүбек мерген. Сөздүн тѳркүнү жыландардан башталган аңгемени окурмандарга айтылган калыбында жеткирүүнү туура чечтим.

Толугу уенен

Dec 02

Шабдан баатырдын уулуна баш кошом деген Койсун кыз баяны

Мен бул макалам менен арбактарды козгоп коёмбу деп кичине кооптонуп, арбактардан кечирим суроо менен баштаймын.

Кичине кезибизде кулагыбыз кез-кез угуп калган, бирок биз үчүн түшүнүксүз болгон сөздөрдү улуулардан сурай берчүбүз. Мисалы, ошол сѳздѳрдүн ичинен «кызыл чок» деген эмне?» деп сураганыбызда: «ок, оозуңду жап, айтпа ал сөздү, эч качан кеп кылчу болбогун» деп тыйып коюшчу эле. Кийин чоңоюп, өзүбүз да эне болгондо апамдан жана атамдын бир тууганы Зууракан эжемден тактап сураганымда, өздөрүнүн уккандарын төмөнкүчө айтып беришти эле.  Ошол уккандарымды сөз кошпой, мактанбай, укканымды уккандай жазып түшүргѳнгѳ аракет кылдым.

Толугу менен

Mar 29

Элин баккан саяк Баатыркан

Конкурска: «Мен билген окуя»

Кеңеш БАКИР уулу

Эл-жерин коргогон Манас атабыз баш болгон эчендеген баатырлар өздѳрүнүн тунук акылы менен келечекти көрө билген тубаса саясатчы болгону үчүн, «Капилеттен сөз, караңгыда көз тапкан» элдик дипломат, чарбачыл адам болгондору үчүн кыргыз эли кылымдарды карытып, жок болуп кетпей ушу күнгө чейин жашап келди. Карт тарыхыбызга кайрылсак, мындай атактуу адамдар ар бир айылда жашап өтүшкөн. Алардын көпчүлүгү эскерилбей, айтылбай унутта калып бара жаткансыйт. Анын үстүнө совет доорунда андай адамдарды эзүүчү тап катары баалап, укум-тукумдарына чейин куугунтуктап элге жек көргөзүшкѳн. Мына ошондойлордун бири – саяк Баатыркан.

Толугу менен