May 14

«Жабагыны ат болбойт деп кордобо”

Дастан АЛЫМБЕКОВ 14 жашта. Жакында эле ѳткѳн Республикалык «Сен сүйгѳн кыргыз макалы» жаштар конкурсунун катышуучусу жана сыйлыгынын ээси. Анын «Жабагыны ат болбойт деп кордобо” дилбаяны калыстар тобунун жана конкурстун катышуучуларынын, сыйлык тапшыруу ащземине келген меймандардын кѳкүрѳгүнѳн терең орун алган. Эмесе, Дастандын жүрѳгүнѳн чыккан баяны менен гезиттин окурмандарын да тааныштырып кетүүнү туура таптык.

Толйгй менен