Sep 30

Имамидин ТАШОВ, «KG ГРУПП» курулуш компаниясынын башкы директору: «Бата – мансаптан да, байлыктан да жогору тураарын эске алсак»

8-2Ѳткѳн аптанын 8-августунда «KGГРУПП» курулуш компаниясы социалдык багытта мугалимдерге, врачтарга, ИИМ кызматкерлери  жана эмгек мигранттары  үчүн ѳз наркында бериле турган «Алымбек Датка» турак-жай  комплексинин капсула куюу аземине компаниянын кардарларын, ѳнѳктѳштѳрүн, ошондой эле алар менен чогуу мекенчил идеологияны тутунган жакын санаалаш теологдорду, ЖМК жана Ѳкмѳт, Бишкек мэриясы, министрликтерден ѳкүлдѳрдү чакырышып,  ѳздѳрүнүн кубанычтарын тең бѳлүшүүгѳ ниет кылышты.  Бул иш-чараны аталган компания  кыргыз салттуулугундагы  кан чыгаруу менен баштап кой союшуп, куран окутушту.

Толугу менен

Sep 25

Жашоо сабактары

10-2

Жашоодо, аймакта, заманда 2 түр адам болот: белгилүү жана белгисиз.

Белгилүү адам 4 түргө бөлүнөт:

1. Даражасы менен белгилүү
2. Кызматы менен белгилүү
3. Жоругу менен белгилүү
4. Сүйүүсү менен белгилүү

Толугу менен

Sep 25

“Саяк наме” – саяк уруусунан чыккан билгилерди баяндайт

1-саякРеспубликабыздын социалдык өзөгү – кыргыз эли. Баары өзөктөн жанат. Бул өзү табигый мыйзам. Ушул эске алынбаган шартта абал чийеленишет, ички байланышуулар сакталбайт.

Дүйнөдөгү ар бир элдин өзүнө гана таандык тарыхый калыптанган, өнүгүүсүнө, өз алдынчалыгына өбөлгө болуп турган өзгөчөлүк жактары бар.

Толугу менен

Sep 15

Кыргыз мамлекетинин тунгуч жетекчиси – Иманалы Айдарбеков

3-пКыргыз мамлекеттүүлүгүн түзүүгө бүт акылын, күчүн жумшаган, жүрөгүн орноткон Иманалы Айдарбеков репрессияга дуушар болуп, 1938-жылы 5-ноябрда атууга кеткен.
(1884-1938)

 Кыргыз мамлекеттүүлүгүнүн түзүлүшү 1924-жылы 14-октябрда Бүткүл россиялык БАК РСФСРдин курамында Кара-Кыргыз автономиялык облусун түзүү жөнүндө чечим кабыл алганы менен байланыштуу. Ага Каракол, Нарын, Пишпек, Ош уезддери, Олуя-Ата уездинин Талас өрөөнүндөгү болуштуктары, ошондой эле Анжиян, Кокон, Наманган уезддеринин Фергана өрөөнүндөгү болуштуктары кирген. Облустун убактылуу мамлекеттик башкаруу органы революциялык комитет деп аталган. 1924-жылы 21-октябрда Кара-Кыргыз автономиялуу облусунун Ревкомунун курамы бекитилип, 12-ноябрда ишке киришкен. Ал комитет облусту убактылуу башкарган атайын бийлик органы болуп 1925-жылдын мартына чейин иштеген. Ревкомдун биринчи төрагасы, башкача айтканда Кара-Кыргыз автономиялуу облусунун биринчи өкмөт башчылыгына Иманалы Айдарбеков дайындалган.

Толугу менен