Feb 12

Президентке 7 өтүнүч

РЕДАКЦИЯДАН: Кыргызстандагы диний маселелер боюнча 2014-жылдын 3-февралында Коопсуздук Кеңешинде болгон жыйында Кыргыз  Республикасынын президенти Алмазбек Атамбаевдин өлкөнүн элине Кайрылуусун колдогон атуулдардын ой-пикири көпчүлүктү түзүүдө. Биздин редакциянын дарегине мекенчил атуулдардын атынан келген үн кошуу кайрылуусун төмөндө жарыяладык.

Кайрылуу

Jan 21

Байлар жана бийликтегилер ак сѳѳк-элита дегенге кирбейт!

Илгертен эле Ак сѳѳктүк (элита) маселесине келгенде кыргыздарда адамдарды бийликтүү-бийликсизине, бай-кедейине карабай сынчылар, нарк-нускалуу адамдар: «Бул ак сѳѳк экен» деп баа беришкен.

Толугу менен

Nov 23

Абдымамбет САРИЕВ, «Кыргызфильм» киностудиясынын Кѳркѳм Кеңешинин мүчѳсү: «Элибизди шерменде кылган киносценарийлерди жаратпай жатабыз»

i (1)Тѳлѳмүш Океев атындагы Улуттук «Кыргызфильм» киностудиясынын Кѳркѳм Кеңеши сентябрь айында жаңыртылып, курамы кайра түзүлгѳн.  Бул Кѳркѳм Кеңештин негизги милдети – келип түшкѳн киносценарийлерди окуп, текшерип, ошого жараша баа коюп сунуш кылуу жана киностудиянын администрациясына, жалпы эле кинотармагында иштегендерге кѳмѳк кѳрсѳтүү болуп саналат. Эки ай убакыт ичинде Кѳркѳм Кеңеш келген сйенарийлердин арасынан кыргыз  элин, кыргыз ѳлкѳсүн  уятка калтыра турган пас деңгээлдеги киносценарийлерин жокко чыгарып, бул үчүн далай кинорежисёрлор кыжырданып жаткандыгын угуп,  «Кѳк Асабанын» окурмандарына бүгүнкү кыргыз киносу жѳнүндѳ ой бѳлүшүп берүүсүн  ушул Кѳркѳм Кеңештин мүчѳсү,  КР Улуттук чыгармачыл жазуучулар Союзунун Прездиумунун жана Башкармасынын мүчѳсү, КР Маданият, маалымат жана туризм министрлигинин Байкоочу Кеңешинин мүчѳсү, жазуучу Абдымамбет САРИЕВден ѳтүндүк.

Толугу менен