Sep 26

Жаштар канткенде биригет?

Мекенчил дымак

Учурда жаштардын руханий пайдубалдары бири-бириникинен айырмаланып турганы менен, идеялык биримдикке келүүнүн жолунда алар активдүү аракеттерди жасап жатышкандай.

 Айбек БАЙЫМБЕТОВ3-2

Толугу менен