Nov 23

Жашоо сабактары

sabakЖашоодо эки түрдүү сабак болот.

Биринчи сабак – адамга адам үйрѳткѳн сабак. Бул: тарбия, окуу, сѳз, жашоо (ата-эненин жашоосу, сѳзү, мамилеси, чѳйрѳ, маданият, мурас, таалим, д.у.с.)

Экинчи сабак – адамдын ѳмүрүндѳ чоң таасир берген окуя (сырдуу окуя, ѳлүп-тирилүү окуясы да болушу мүмкүн). Ошондон улам адамдын жашоосу ѳзгѳрѳт (ой-толгоосу, багыты, баасы).

Толугу менен

Nov 23

Тарых: кечээ жана бүгүн

Атаке баатырдын Россияга жазган каттары Омск, Санкт-Петербург, Москва архивдеринен табылган

Ушул жылдын октябрь айында Россиянын Новосибирск шаарында  “Россия–Кыргызстан диалогу  – 2013” аталышындагы аймак аралык үчүнчү конференция болуп өткѳн. Конференцияга Кыргызстандан мамлекеттик кызматкерлер, ишкерлер, депутаттар жана окумуштуулар барышкан. Бул конференциянын катышуучуларынын бири, тарых илимдеринин кандидаты Аскар Беделбаев менен аталган жыйын тууралуу маек курдук.

Толугу менен

Nov 23

Ѳзгѳлөрдүн маданиятын сагаалабайлы

madaniyat

Кайнарбек БИЙЛИБАЕВ

Көчмөндөр цивилизациясынын нукура өзүнө таандык болгон  баалуу элдик оозеки чыгармачылыгын, улуттук аспаптарын, кол ѳнѳрчүлүгүн, мүнүшкѳр, саяпкерлигин, улуттук оюндарын жана башкасын  кыргыз эли кылымдап жоготпой сактап келди.

Толугу менен

Nov 23

Кѳзү азиз балдардын комуз үйрѳнүү чеберчилиги таңгалдырууда

Филология илиминин доктору Гульнара Айтпаева жетектеген «Айгине» маданий-изилдѳѳ борбору учурда «Жаштар кѳйгѳйүн чыгармачыл карым-катыш аркылуу чечүү» долбоору менен иштеп жатышат.

1-ноябрдан 4-ноябрга чейин «Айгиненин» кеңсесинде долбоордун экинчи сессиясы болуп ѳттү. Бул сессияда кѳрүүсү начар жана азиз кѳздүү балдардын мектеп-интернатынан окуучулар жана борбор шаардын жогорку окуу жайларынан студенттер катышып, Нурак Абдрахмановдун «Эн белги» системасы боюнча комуз үйрѳнүү техникасы менен бирге ар бир катышуучунун жеке инсан катары ѳсүп-ѳркүндѳшүнѳ басым жасалды.  Комуз үйрѳнүү сабагына кѳзү азиз музыканттар Данияр Жунус жана Бакыт Жакыпов чакырылып, алар музыка жаатындагы чеберчиликке кантип жетишкендиктери, чыгармачылык жолдору, турмуштук тажрыйбалары тууралуу айтып беришти. Эң негизгиси, алар ден соолук жактан мүмкүнчүлүгү чектелген адамдар ѳз жашоосунда туш боло турган тоскоолдуктарды жеңип ѳтүү маселесине токтолушуп, кѳзү азиз балдарга күч-кубат, дем беришти.

Толугу менен

Nov 23

Абдымамбет САРИЕВ, «Кыргызфильм» киностудиясынын Кѳркѳм Кеңешинин мүчѳсү: «Элибизди шерменде кылган киносценарийлерди жаратпай жатабыз»

i (1)Тѳлѳмүш Океев атындагы Улуттук «Кыргызфильм» киностудиясынын Кѳркѳм Кеңеши сентябрь айында жаңыртылып, курамы кайра түзүлгѳн.  Бул Кѳркѳм Кеңештин негизги милдети – келип түшкѳн киносценарийлерди окуп, текшерип, ошого жараша баа коюп сунуш кылуу жана киностудиянын администрациясына, жалпы эле кинотармагында иштегендерге кѳмѳк кѳрсѳтүү болуп саналат. Эки ай убакыт ичинде Кѳркѳм Кеңеш келген сйенарийлердин арасынан кыргыз  элин, кыргыз ѳлкѳсүн  уятка калтыра турган пас деңгээлдеги киносценарийлерин жокко чыгарып, бул үчүн далай кинорежисёрлор кыжырданып жаткандыгын угуп,  «Кѳк Асабанын» окурмандарына бүгүнкү кыргыз киносу жѳнүндѳ ой бѳлүшүп берүүсүн  ушул Кѳркѳм Кеңештин мүчѳсү,  КР Улуттук чыгармачыл жазуучулар Союзунун Прездиумунун жана Башкармасынын мүчѳсү, КР Маданият, маалымат жана туризм министрлигинин Байкоочу Кеңешинин мүчѳсү, жазуучу Абдымамбет САРИЕВден ѳтүндүк.

Толугу менен

Nov 17

Кыргыз тагдыры. Ѳмүр. Ѳлүм. Кайып илими

4-5-кыргыз5

Кыргыз философия илиминин, аюрвед илиминин доктору, шаман жана дарыгер Жолдошбек СУЛТАНОВ менен маек 

1993-жылдан 97-жылга чейин Швецияда Веда илимдерин окуткан Эл аралык университетинде окуп, санскрит тилин үйрѳнүп тѳрт жыл жашагандан кийин, Индиядан Аюрвед институтун бүтүрүп, кайып илимин изилдеп-таанып 16 жыл ал жакта, бир жыл тибеттик кыргыздардын арасында жашаган Жолдошбек СУЛТАНОВДУН жарым жашоосу абсолюттук чындыкты толук табуу үчүн жумшалды. Кѳп жылдар бою кыргыз жергесинен сырткары жүрүп, ал ѳзүнүн жан касиетин, кыргыз элинин касиетин тааныгандан кийин, аң-сезими жеке адамдык кѳз караштан жалпы элдик кѳз карашка ѳтүп, азыркы учурда кыргыз элинин ѳзүн-ѳзү таануусуна, касиетине кайтуусуна кызмат кылып жаткан учуру.
Беш ай Кыргызстанда болуп, бүгүнкү күнү кайрадан жарым жыл убакытка, 2014-жылдын жазына чейин Индияга кетип жаткан Жолдошбек Султановдон жолго аттанаар алдында дагы бир жолу маек куруп берүүсүн ѳтүндүк.

Толугу менен

Nov 17

Арстанбек МЫРЗАЕВ, «Саймалуу Таш» кɵркɵм галереясынын жетекчиси: «Биз жараткан чыгармалар биз үчүн сүйлɵйт»

8-2Адам эмнегедир жеринен алыста жүргɵндɵ ɵз жеринин кадыр-баркын, баалуулуктарын, тарыхын сыйлап кастарлай баштайт, а эгер ошол четте жүргɵн киши чыгармачыл чɵйрɵдɵн болсо, анда бул сезим эки эсе күчтүү болот. Менин маектешим ошол алыста жүрүп, ɵз мекенине гана эмес, анын баалуулуктарына да сырттан карап, салыштырып, таразалап кɵргɵн инсандардын бири. Анда эмесе сɵзүбүз айтылуу тарыхы бар Ош шаарында жайгашкан «Саймалуу Таш» кɵркɵм галереясынын жетекчиси Арстанбек МЫРЗАЕВ тууралуу болмокчу…

Толугу менен

Nov 17

Жашоо сабактары

7-Жашоо сабагы

Адамдын ѳсүү жолу

1. Эң биринчиден, адам өсүш үчүн ал өзүн баалоо керек. Башка адамдардын чектөөсүнөн чыгып, өзүнүн кубатына, акылына, жөндөмүнө, ишкердүүлүгүнө ишенип иш баштоосу зарыл. Чектөөлөрдөн чыгыш үчүн “Мен күчтүүмүн, кубаттуумун, ойлогон оюма жете алам, Кудай мага жардам берет!” деп көп айтыш керек. Сөз менен көп айта баштаганда ал адамга кубат берип, көкүрөгүндө ишеним толук отурганга чейин кайталай бериш керек. Чектөө көп болсо бул сөздү көп айтыш керек.

Толугу менен

Nov 17

Нурак Абдрахманов, Аман Тѳрѳгелдиева: “Аппак сүйүү” – биздин жан дүйнѳбүз”

nurak abdrahmanovАкыркы күндѳрдѳ теледен да, сыналгыдан да ырчы Юлия Руцкаянын аткаруусундагы  “Аппак сүйүү” аттуу ырдын жаңы клиби угуучулар тарабынан суктануу менен жылуу кабыл алынып, байма-бай кайталанып, интернеттен да эл ичине тез тарап, жакшы ой-пикирин билдиргендер күндѳн-күнгѳ кѳбѳйүүдѳ. Кыргыз эл артисти, күүчү, комузчу Нурак Абдрахмановдун бул ыры бир кезде чет элдиктерди да багынткан, тамшанткан жайы бар. Биз бүгүн ушул ырдын тегерегинде кеп куруу үчүн автордун ѳзүнѳ жолугуп, ырдын тарыхы тууралуу айтып берүүсүн ѳтүндүк.

Толугу менен