Nov 23

Жашоо сабактары

sabakЖашоодо эки түрдүү сабак болот.

Биринчи сабак – адамга адам үйрѳткѳн сабак. Бул: тарбия, окуу, сѳз, жашоо (ата-эненин жашоосу, сѳзү, мамилеси, чѳйрѳ, маданият, мурас, таалим, д.у.с.)

Экинчи сабак – адамдын ѳмүрүндѳ чоң таасир берген окуя (сырдуу окуя, ѳлүп-тирилүү окуясы да болушу мүмкүн). Ошондон улам адамдын жашоосу ѳзгѳрѳт (ой-толгоосу, багыты, баасы).

Толугу менен

Nov 23

Тарых: кечээ жана бүгүн

Атаке баатырдын Россияга жазган каттары Омск, Санкт-Петербург, Москва архивдеринен табылган

Ушул жылдын октябрь айында Россиянын Новосибирск шаарында  “Россия–Кыргызстан диалогу  – 2013” аталышындагы аймак аралык үчүнчү конференция болуп өткѳн. Конференцияга Кыргызстандан мамлекеттик кызматкерлер, ишкерлер, депутаттар жана окумуштуулар барышкан. Бул конференциянын катышуучуларынын бири, тарых илимдеринин кандидаты Аскар Беделбаев менен аталган жыйын тууралуу маек курдук.

Толугу менен

Nov 23

Ѳзгѳлөрдүн маданиятын сагаалабайлы

madaniyat

Кайнарбек БИЙЛИБАЕВ

Көчмөндөр цивилизациясынын нукура өзүнө таандык болгон  баалуу элдик оозеки чыгармачылыгын, улуттук аспаптарын, кол ѳнѳрчүлүгүн, мүнүшкѳр, саяпкерлигин, улуттук оюндарын жана башкасын  кыргыз эли кылымдап жоготпой сактап келди.

Толугу менен

Nov 23

Кѳзү азиз балдардын комуз үйрѳнүү чеберчилиги таңгалдырууда

Филология илиминин доктору Гульнара Айтпаева жетектеген «Айгине» маданий-изилдѳѳ борбору учурда «Жаштар кѳйгѳйүн чыгармачыл карым-катыш аркылуу чечүү» долбоору менен иштеп жатышат.

1-ноябрдан 4-ноябрга чейин «Айгиненин» кеңсесинде долбоордун экинчи сессиясы болуп ѳттү. Бул сессияда кѳрүүсү начар жана азиз кѳздүү балдардын мектеп-интернатынан окуучулар жана борбор шаардын жогорку окуу жайларынан студенттер катышып, Нурак Абдрахмановдун «Эн белги» системасы боюнча комуз үйрѳнүү техникасы менен бирге ар бир катышуучунун жеке инсан катары ѳсүп-ѳркүндѳшүнѳ басым жасалды.  Комуз үйрѳнүү сабагына кѳзү азиз музыканттар Данияр Жунус жана Бакыт Жакыпов чакырылып, алар музыка жаатындагы чеберчиликке кантип жетишкендиктери, чыгармачылык жолдору, турмуштук тажрыйбалары тууралуу айтып беришти. Эң негизгиси, алар ден соолук жактан мүмкүнчүлүгү чектелген адамдар ѳз жашоосунда туш боло турган тоскоолдуктарды жеңип ѳтүү маселесине токтолушуп, кѳзү азиз балдарга күч-кубат, дем беришти.

Толугу менен

Nov 23

Абдымамбет САРИЕВ, «Кыргызфильм» киностудиясынын Кѳркѳм Кеңешинин мүчѳсү: «Элибизди шерменде кылган киносценарийлерди жаратпай жатабыз»

i (1)Тѳлѳмүш Океев атындагы Улуттук «Кыргызфильм» киностудиясынын Кѳркѳм Кеңеши сентябрь айында жаңыртылып, курамы кайра түзүлгѳн.  Бул Кѳркѳм Кеңештин негизги милдети – келип түшкѳн киносценарийлерди окуп, текшерип, ошого жараша баа коюп сунуш кылуу жана киностудиянын администрациясына, жалпы эле кинотармагында иштегендерге кѳмѳк кѳрсѳтүү болуп саналат. Эки ай убакыт ичинде Кѳркѳм Кеңеш келген сйенарийлердин арасынан кыргыз  элин, кыргыз ѳлкѳсүн  уятка калтыра турган пас деңгээлдеги киносценарийлерин жокко чыгарып, бул үчүн далай кинорежисёрлор кыжырданып жаткандыгын угуп,  «Кѳк Асабанын» окурмандарына бүгүнкү кыргыз киносу жѳнүндѳ ой бѳлүшүп берүүсүн  ушул Кѳркѳм Кеңештин мүчѳсү,  КР Улуттук чыгармачыл жазуучулар Союзунун Прездиумунун жана Башкармасынын мүчѳсү, КР Маданият, маалымат жана туризм министрлигинин Байкоочу Кеңешинин мүчѳсү, жазуучу Абдымамбет САРИЕВден ѳтүндүк.

Толугу менен