Mar 03

Жашоо сабактары

efo2nЖАҢЫНЫ КАРМАБАЙ, ЖАКШЫНЫ КАРМА

Баардык нерсенин мөөнөтү бар: жакшынын, жамандын, ыйдын, ырдын. Утуру келген мөөнөттүн учурун бил – жакшысын кармасаң, жаманы кайып өтүп кетет. Эгер жаманын кармасаң – жамандан запкы тартасың, кыйналасың, жакшыга зарыгасың. Ошондуктан мөөнөттү башкара бил, жаманды өткөзүп ий, кармаба.

Толугу менен

Mar 02

Жашоо сабактары

9-куттуу билим
ЖАШООҢДУН УБАКТЫСЫН БААЛА

Бул жашоодо кубат болот, сый болот. Бул жашоодо арман жана ый болот. Бул жашоодо эргүү, сүйүү, тамаша; санаа, запкы, зомбулук, зордук жана уурулук болот; Бул жашоодо ыйман, адеп, күчтүү акыл, зоболо; пастык, кумар, курман, ажал адашуу; бийлик, бийиктик, даража – баары тең болот адамда.

Толугу менен

Feb 16

Жашоо сабактары

8-жашоо1

Сүйүү ыргагы

Кубатка толуу үчүн ар бир адам күнүгө аз өлчөмдө болсо дагы сүйүү ыргагында болуп турушу керек: балдарды, неберелерди, өзүңөрдү карап, сүйүп, элжиреп койгула. Ошону такай жасай берсе, адам кубаттуу боло берет.

Толугу менен

Jan 27

Жашоо сабактары

7-жашоо сабагы1Тазалануу

Жашоо жолунда адам көп нерсеге кабыл болот. Бирде адам бийикте, бирде адам төмөндө.

Төмөндөгөн учурда адам илдетке, сарсанаага, жүккө дуушар болот же болбосо азапка, кайгыга, түмөн түйшүккө кирептер болуп, андан жалаага, айыпка, докко дуушар болот. Ошондон улам адам кичирейип, бүрүшүп, сынышы мүмкүн. Ушундай жагдайда, абалда адам тазалануусу зарыл.

Толугу менен

Jan 15

Жашоо сабактары

АДАМДЫН ӨЗГӨРҮҮСҮ

Жашоонун шаңы менен, талаптын күчү менен адам өзгөрөт, өсөт, өркүндөйт. Эгер адам өзгөрбөсө, изденбесе, аракет кылбаса – адам мезгилден артта калат, жашоо шартын өзгөртпөйт, өзүн өстүрбөйт.
Күндөн күнгө, айдан айга, жылдан жылга өзгөрбөгөн адам – артта калган адам. Күн тартиби, жашоо нугу улам-улам өзгөрүүдө. Өзгөрүүнү байкаган адам – көрөгөч адам. Өзгөрүүгө моюн сунбаган адам – кежир адам. Өзгөрүү – жашоонун талабы. Өзгөрүү – мезгил талабы. Эң биринчи өзгөрүү: ойдо, сөздө, кыймылда болуш керек. Кээ бир учурда өзгөрүү – муктаждык. Бул шарт аткарылбаса – адам ийгиликке жетпейт. Бул шарт аткарылбаса – адам байыбайт жакшы жакка.
Жашоонун ыргагы, тартиби акырындан (билинбестен) өзгөрүүгө дуушар болот. Бул – мыйзам.

Jan 15

Жашоо сабактары

10648366_756346641104003_3774392962732168521_o

БАЛАНЫ ҮЙЛӨНДҮРҮҮ САЛТЫ

Адамдын жашоосундагы эң негиздүү окуя – бул үйлөнүү. Үй-бүлө күтүү – бул ар бир адамдын жашоосундагы өтө чоң маанилүү нерсе жана олуттуу учур. Адамды бакытка бөлөгөн, же тескерисинче азаптуу жашоо берген – бул баш кошуу. Ушуга өтө чоң маани берип жашаган оң.

Толугу менен

Oct 17

Жашоо сабактары

10700179_266042176853057_1902864912726524660_o (1)

ЫРЫС деген эмне? ЫРЫСКЫ деген эмне?

Ырыс – табиятта, жашоодо, өмүрдө буюрган жемиш, азык, ийгилик.

Буга эмнелер кирет? – Жердеген жерибиз, ата-тектен келаткан салтыбыз, эне-тилибиз, мекенибиз, калтырган изибиз, жана уңгу болгон тарыхыбыз.

Ырыскы – адамга тийиштүү жетишкендик: ишиндеги жетишкендик, жашоосундагы бийиктик, баалаган дүнүйө байлыгы.

Толугу менен

Oct 07

Жашоо сабактары

26Даңаза

Жашоодо даңазага жеткен адам өтө аз. Даңазага кимдер жетет, кимдер жетпейт… Даңазанын түйшүгү эмнеде, даңазанын жүгү кандай?

Даңаза – бул Кудайдын бергени. Адамдын ырысы. Жашоонун бермети. Жарык жашоодо адамдын өмүрү нуска болсо, жарыгы кубаттуу болсо, иши пайдалуу болсо, кызматы элге болсо, мээнети күч болсо – Кудай ага даңаза берет.

Толугу менен

Sep 25

Жашоо сабактары

10-2

Жашоодо, аймакта, заманда 2 түр адам болот: белгилүү жана белгисиз.

Белгилүү адам 4 түргө бөлүнөт:

1. Даражасы менен белгилүү
2. Кызматы менен белгилүү
3. Жоругу менен белгилүү
4. Сүйүүсү менен белгилүү

Толугу менен

May 08

Жашоо сабактары

7-фото

Адамдын өмүрү

Адамдын жашоосу үчкө бөлүнөт:

1.Төрөлгөнгө чейинки жашоо.

Төрөлгөнгө чейинки жашоо 2ге бөлүнөт: а) Кудайдын буйругу менен туулчу,  жарала элек учуру (олуя-сынчылар айткан, келечекте төрөлчү балдар); б) Жаралгандан (түйүлдүк болгондон) кийинки жашоосу.  Толугу менен