Apr 21

Жашоо сабактары

643885-1680x1050

Адамдын ою
Адамдын ою өтө күлүк. Ошону менен кошо ой төрт касиетти камтып турат:
1.Биринчи касиет – Ойдун кубаты зор, болбосту болтурчу ой.
2.Экинчи касиет – Өзгөртүү касиети. Бул ойдун кубаты менен, демдин күчү менен касиеттин алкагында айланага өзгөртүү киргизүү. Мисалы :катуу шамал, бороон, куюн, жаан, туман, мемиреген тынчтык ж.б.у.с. өзгөрүүлөр. Буга өтө сейрек адамдардын кубаты жетет. Толугу менен

Apr 21

Эмне үчүн учурда ашынган тентектер, же тили 5-6 жашка чейин чыкпаган балдар кѳбѳйүүдѳ?

4-2

Чынара КАПАРОВА, Медициналык кеңеш берүү  жана спорттук  медицина Борборунун балдар неврологу, дарыгер

Кѳп жылдардан бери балдар неврологу болуп иштеп келгендиктен, акыркы убактагы балдар кѳйгѳйү жүрѳгүмдү ѳйүтүп, ушул макаламды жазууга түрткү берди. Макаладагы балдар тууралуу кѳтѳрүлгѳн кѳйгѳй маселе – жеке үй-бүлѳлѳрдүн гана эмес, бүтүндѳй биздин коомчулуктун чоң кѳйгѳйү экенин сѳз башында эле баса белгилеп айта кетейин…

Толугу менен

Apr 20

Баланы түйүлдүк кезинен тарбиялоодогу кыргыздын салты

flickr-5519609746-hd

Акыркы жүз жыл ичинде кыргыздардын аң-сезими ѳзгѳрүп кеткен. Ички жан дүйнѳ жоголду. Адам баласы минтип ѳзүнүн ички жан дүйнѳсүн жоготуп койгонунун бир себеби – жылуу мамиленин жоктугу.

Толугу менен

Apr 19

Эл уулу – Сарт аке (1775-1865)

 

7828

Сарт аке Доскулу уулу 1775-1780-жылдарда туулган. Азыркы Нарын шаарынын аэропорту тарапта жарык дүйнѳгѳ келген деген маалымат бар. Ѳмүрү Ысык-Кѳлдүн чыгышында ѳткѳн. Жайлоосу Каркыра болгон. Сарт акенин сѳѳгү коюлган жер мазарга айланган.
Акеш Иманов

Толугу менен

Apr 18

Эргүүңдү кандырган ЭтноДиско

9-3

Жакында “Супара” этнокомплексинде кыргыздын улуттук бийи боюнча жабык түрдө этнодискотека болуп өттү. Бул шаң “Кыргызстан Кыялы” Коомдук  Фондунун мүчөсү Улан Үсөйүндүн демилгеси жана “Супара” этнокоплексинин колдоосу менен уюштурулду.

Толугу менен