Aug 18

Убунту, убунту! Ынтымак, ынтымак!

Айбек БАЙЫМБЕТОВ

«Чыныгы эл башчы жарды бойдон өлөт»
Индей элинин накылынан 

IslBG

Биз эмне себептен салттуу коомдун эски түзүлүш моделин бүгүн актуалдуу маселе катары көтөрүп жатабыз. Бул тенденция чынында адам баласынын өнүгүү этабындагы табигый түрдө жаралган көрүнүш.

Толугу менен

Mar 13

Ушунча жылдар бою жол көргөзүп бере албаган бийлик менен оппозиция эми жол көргөзүп бере алабы? Жок!

1393875080_dsc_3594

Айбек БАЙЫМБЕТОВ, Кытай, Гуанжоу шаары 

Украина бүгүн саясый технологиялардын  майданында геосаясый кызычылыктардын курмандыгы болуп жатканы бизди да олуттуу түрдө ойлонууга түрткү болуп жатат.

Толугу менен

Feb 13

Элдин уурдалган ишеничин мекенчил-улутчулдар гана кайрый алат!

Айбек БАЙЫМБЕТОВ, Гуанжоу шаары, Кытай

Мен улутчулдуктун философиялык негизине адамдык асыл баалуулуктарды камтыган моралдык-этикалык дисциплинаны белгилеп кетер элем. Себеби, чынында эле улутчулдук сезимдин тереңинде улут менен болгон терең руханий байланышты жараткан ички санаа менен толгонуу чөгөрүлгөн. Эгер адамдын улутка болгон табигый берилүү сезимин ала турган болсок, ал Мекен –Эл-Жерге  болгон таза сүйүүнүнүн нагыз үлгүсүн чагылдырмак.

Толугу менен

Jan 29

Кытай асман алдындагы бардык жерге тынчтык орнотобу?

Кытай улутунун кайра жаралышы үч негизден башталат – өткөндүн жакшы жетишкендиктерине кайтуу, азыркынын эң мыктысын өздөштүрүү жана жаңы түзүлүштү жаратуу!

Адам менен табияттын айкалышы өзгөчө мамилени жаратаары, башкача айтканда, курчап турган айлана-чөйрө адамды өзүнүн шартына ылайык ыңгайлаштырып келгени белгилүү. Ар кайсы климаттык алкак жана географиялык мейкиндик ошол жердин табиятынын өзгөчөлүгү аркылуу жер бетиндеги ар элдин маданиятына кайталангыс боёк берип айырмалап койгон. Бул табигый сулуулук ар бир маданияттын өзөгүнө бекем уюп, адам баласынын дүйнөгө болгон көз карашын жөндөп турган. Акыл-эстин жогорулоосуна шарт түзүп берген байыркы салттык билимдер ошол элдин маданиятын тереңдетип, жашоосун жеңилдеткен. Биз билген Кытай маданиятынын калыптануу жолу кучагына миңдеген жылдарды алып, адам баласынын жашоо тажырыйбасын өзүнө ар кыл формада сиңирип келди. Улуттун маданий иммунитети анын улут катары өзүнчө кармап, ошол улутка тиешелүү өзгөчөлүктү жоготпостон убакыттын өтүшү менен жаңы жашоо шартына ылайыкташтырып келет эмеспи.  Кытайдын жүрүшү кылдат, шашылбаган ылдамдык менен дарыянын агымындай билинбейт. Бул алардын табигый өзгөчөлүгү.

Толугу менен

May 04

«Ата мекен – ошол балбылдап күйгѳн кѳздѳрдѳ»

Кытайлык кыргыз жаштары менен маектешкен – Айбек БАЙЫМБЕТОВ. Кытай, Иньчуан шаары

Кытайлык кыргыз жаштары учурда Кыргыз мамлекетиндеги жаштардай эле коомдун өнүгүшүнө тиешелүү маселелерге ар дайым ынтызарлык менен ой чабыттап, билим-илим-маданият таанууда жигердүү аракеттерди көрүп келет. Кытайдын аймагында окуп жаткан кытайлык кыргыз студенттердин коомдук жашоосу туурасында, ошондой эле Кыргыз мамлекети жана Кытайдагы Кызыл-суу кыргыз автономиялуу областынын ортосундагы калк аралык байланышын, жалпы эле кыргыз жаштарынын абалын билүү максатында маек салууну туура көрдүк.  Сөзгө алына турган маселелер кытайлык кыргыз студенттердин активдүү өкүлдөрү болгон Айберди Акжол уулу, Дабыт Абдылбары уулу, Халида жана Жумабек Обул уулу менен аңгеме-дүкѳн курдук. Маек Кытайда, интернет онлай-конференс аркылуу уюштурулду.

Толугу менен

Mar 29

Моралдык-интеллектуалдык позицияны иштеп чыгуу – биринчи кадам болуп турат

Салттуу маданиятыбыз – бул, улуттун жашоо концепциясы жана философиялык позициясы.

Айбек БАЙЫМБЕТОВ, мекенчил жаштардын ѳкүлү

Жалпы эле маданият түшүнүгү кыйла кенен жана анын так чек аралары аныкталган эмес. Ошондуктан маданият биздин учурда мамлекетти саясый-экономикалык кризистен алып чыгуу багытындагы революциялык курал катары дагы каралат. Азыр эски түзүлүштүн жашоо убагы бүтүп, жаӊы түзүлүш жарала албай турган убак. Бирок эскинин инерциясы дагы да болсо өз үстөмдүгүн жогото элек. Себеби ал күч учурдагы глобалдык цивилизациянын илеби менен кармалып турат. Биздин аша турган барьер ушул. Буга революциялык кадам керек, ансыз астыбыздагы тоскоолдук алынбайт…

Мамлекеттин башкаруу түзүлүшүн алмаштыруу менен элдин табиятын алмаштыра албайсыӊ. Ошондуктан бийликке умтулуп жаткан бардык саясый аракеттерди жөн гана убакыттын жүрүшү менен бири-бирин алмаштыра турган күч катары карасак туура болчудай.  Чынында мамлекетти бийлик бутактары башкарбайт, алар формалдуу гана мүнөзгө ээ. Коомчулукту, дегеле жалпы өлкөнүн жашоосун структуралык мамлекеттик башкаруу түзүлүшүнө кирбеген дүйнөлүк экономика, идеологиялык интервенция жана башка материалдык куралга кирген башкаруу деӊгээлдери тескеп келет. Материалдык куралдын түрлөрүнө согуштук, ошондой эле генндик куралдарды киргизишет. Акыркы генндик куралдын арсеналына алкоголь, тамеки, наркотик, сойкулук сыяктуу элдин генофондун олуттуу түрдө талкалай турган терс каражаттар тарыхый эффективдүүлүгүн көргөздү. Ал эми дүйнөлүк финансылык система элдин дээрлик көпчүлүгүн үстөк пайызга отургузду дагы, идеологиялык башкаруу приоритети болсо диндер жана ошондой эле маалыматтык манипуляция аркылуу элге  руханий комфорттун иллюзиясын таӊуулоодо. Улуттук баалуулуктарга карай ориентир ала албаган жаштар позициясын шектүү идеялык толкундарга массалык түрдө алдырып коюшту. Бул дегредациялык тенденцияга мамлекеттик бийлик чекит кое албасы түшүнүктүү болду, анткени бийлик башкаруунун концептуалдык принциптерин түшүнбөй келет жана ал толук түрдө батыш мамлекеттеринин түзүлүш моделинен бөлөк багыт ала албады.

Толугу менен