Jan 30

Жашоо сабактары

7-маанай

МААНАЙ

Маанай – кѳңүлдѳн ылдый турган, убактысы кыйла аз болгон, учурга гана тийиштүү жагдай.

Жакшы маанай менен ишти жасап кетсе абдан жакшы болот.

Толугу менен

Jan 29

Кытай асман алдындагы бардык жерге тынчтык орнотобу?

Кытай улутунун кайра жаралышы үч негизден башталат – өткөндүн жакшы жетишкендиктерине кайтуу, азыркынын эң мыктысын өздөштүрүү жана жаңы түзүлүштү жаратуу!

Адам менен табияттын айкалышы өзгөчө мамилени жаратаары, башкача айтканда, курчап турган айлана-чөйрө адамды өзүнүн шартына ылайык ыңгайлаштырып келгени белгилүү. Ар кайсы климаттык алкак жана географиялык мейкиндик ошол жердин табиятынын өзгөчөлүгү аркылуу жер бетиндеги ар элдин маданиятына кайталангыс боёк берип айырмалап койгон. Бул табигый сулуулук ар бир маданияттын өзөгүнө бекем уюп, адам баласынын дүйнөгө болгон көз карашын жөндөп турган. Акыл-эстин жогорулоосуна шарт түзүп берген байыркы салттык билимдер ошол элдин маданиятын тереңдетип, жашоосун жеңилдеткен. Биз билген Кытай маданиятынын калыптануу жолу кучагына миңдеген жылдарды алып, адам баласынын жашоо тажырыйбасын өзүнө ар кыл формада сиңирип келди. Улуттун маданий иммунитети анын улут катары өзүнчө кармап, ошол улутка тиешелүү өзгөчөлүктү жоготпостон убакыттын өтүшү менен жаңы жашоо шартына ылайыкташтырып келет эмеспи.  Кытайдын жүрүшү кылдат, шашылбаган ылдамдык менен дарыянын агымындай билинбейт. Бул алардын табигый өзгөчөлүгү.

Толугу менен

Jan 25

Рустам МАМАНОВ, коомдук ишмер: “Мектеп формасын киргизип, окуучулардагы кийим атаандаштыгын жоюу зарыл”

4-1Эл-жердин тагдырына, тарыхына, тилине чын дилинен күйүп, өзгөчө жаштардын тарбиясына көңүл буруп, “Жаштарыбызга жакшы билим керек, данды кандай сепсең, ошондой үрөн аласың” деген макалды жактаган коомдук ишмер Рустам МАМАНОВ коомчулукка мекенчил инсан катары таанымал. Жашообуздагы кемтикти толтуруу, кеткенди келтирүү үчүн жасаган анын далалатын бүгүнкү биздин маегибизде байкадык.   

  Толугу менен

Jan 21

Байлар жана бийликтегилер ак сѳѳк-элита дегенге кирбейт!

Илгертен эле Ак сѳѳктүк (элита) маселесине келгенде кыргыздарда адамдарды бийликтүү-бийликсизине, бай-кедейине карабай сынчылар, нарк-нускалуу адамдар: «Бул ак сѳѳк экен» деп баа беришкен.

Толугу менен

Jan 21

Кытайда Манастын тарыхый инсан экендигин тастыктаган сүрөттөр бар (уландысы)

Темирбек ТОКТОГАЗИЕВ, журналист, “Манас жаңырыгы” ТРКсынын башкы директору

(Уландысы)

Пекиндин (Чоң Бээжиндин) мамлекеттик музейинен тартып алган картага аябай сүйүндүм. Ушул күнгө чейин мындай картанын бар экендигин билген эмеспиз. Макелек Өмүрбайдын да кубанычы зор болду. Кечинде, жатакка келгенде, картаны “ноутбуктун” экранына чыгарып алып, кыргызчага которуп, ушул Ляо (кидандардын) империясынын убагындагы байыркы картага көпкө үңүлүп тиктеп, өзүбүзгө белгилүү болгон тарыхый маалыматтар боюнча  узакка чейин пикир алмаштык.

Толугу менен

Jan 17

Жашоо сабактары

8-5

Туурада, иликтѳѳдѳ бол

Багыттуу сѳз, багыттуу тапшырма, багыттуу иш – адамды ѳстүрѳт, ѳркүндѳтѳт эгер тууралыкта болсо. Ар бир адамдын ѳзүнүн багыттуу иши боло бербейт. Багыттуу ишин тапкан адам – күүлүү адам. Багыттуу иштеги адам – демдүү адам.

Ар бир адамдын кѳксѳгѳнү, эңсегени туурада болсо, анын жарыгы жана илеби башкаларга да жугат.

Толугу менен

Jan 06

Кытайда Манастын тарыхый инсан экенин тастыктаган сүрѳттѳр бар

JF9A9067

Темирбек ТОКТОГАЗИЕВ, изилдѳѳчү, тележурналист: “Кытайда Манастын тарыхый инсан экенин тастыктаган сүрѳттѳр бар”

Кийинки убактарда Темирбек Токтогазиевдин Манас баатыр тарыхта жашап өткөн инсан экенин изилдеп, тактап, далилдеп жазып жүргөндүгү коомчулукка кеңири белгилүү. “Манас” эпосунун бир канча варианттарын иликтеп, Кыргыз, Алтай, Хакас, Тажик, Казак, Кытай мамлекеттеринин кыйла жерлеринде болуп, чет жердик бир канча Манас изилдѳѳчү окумуштуулар менен жолугушуп, натыйжада, былтыр “Айкөл Манас – тарыхый инсан” деген китебин жарыкка чыгарган. Мына жакында эле Темирбек Токтогазиев Кытай жергесинде бир айга жакын убакыт жүрүп, дагы бир топ ѳзгѳчѳ маалыматтарды топтоп келди. Ал тарыхый материалдар жана сүрөт топтомдору кыргыздар ѳзүлѳрү тууралуу биле элек, уга элек дагы далай тарыхый маалыматтар бар экендигин, нечен сырлар ачылбай жатканын, ѳзүбүздү тааныш үчүн кѳп эмгек, узак убакыттар сарпталаарын далилдеп турат. Эмесе, изилдѳѳчүнүн тѳмѳндѳгү сапар баянына кѳз жүгүртсѳк.

Толугу менен