May 28

Тыңшагын, балдарым!

1 02

Редакциядан: Маркум Нурак Абдрахманов бул насыятын 2009-жылы октябрь айында байбичеси Аман эже менен «Көк асабанын» редакциясына алып келип: “Жаңы эле жазылган насыят ыр, мүмкүн болсо гезитиңерге чыгарып койсоңор деп” таштап кетишкен эле. Насыят ошол эле күндөрү гезитибиздин эки санына бөлүнүп жарыяланган. Гезитти колуна алып окуп калганы бар, окубаганы бар, маани бергени болду, маани бербегени да болду. А бирок, минтип элдин кабыргасын кайыштырып күтүүсүздөн жана мезгилсиз дүйнө салган Нурак абанын кайталанып жарыяланып жаткан “Тыңшагын, балдарым!” насыятын ар бир адам бүгүн баам салып тыңшаар, ар бир адамга саптары да, сөздөрү да, тамгалары да кымбат көрүнүп, айткан насыяты жүрөккө орноп кадалаар…

Толугу менен

May 08

Жашоо сабактары

7-фото

Адамдын өмүрү

Адамдын жашоосу үчкө бөлүнөт:

1.Төрөлгөнгө чейинки жашоо.

Төрөлгөнгө чейинки жашоо 2ге бөлүнөт: а) Кудайдын буйругу менен туулчу,  жарала элек учуру (олуя-сынчылар айткан, келечекте төрөлчү балдар); б) Жаралгандан (түйүлдүк болгондон) кийинки жашоосу.  Толугу менен

Apr 21

Жашоо сабактары

643885-1680x1050

Адамдын ою
Адамдын ою өтө күлүк. Ошону менен кошо ой төрт касиетти камтып турат:
1.Биринчи касиет – Ойдун кубаты зор, болбосту болтурчу ой.
2.Экинчи касиет – Өзгөртүү касиети. Бул ойдун кубаты менен, демдин күчү менен касиеттин алкагында айланага өзгөртүү киргизүү. Мисалы :катуу шамал, бороон, куюн, жаан, туман, мемиреген тынчтык ж.б.у.с. өзгөрүүлөр. Буга өтө сейрек адамдардын кубаты жетет. Толугу менен

Mar 28

Жашоо сабактары

cheremuha_0

Сезим

Адамдын жашоосундагы эң баалуу жана кымбат күчтүн бири – бул, сезим. Сезимдин кубаты, күчү менен, сезимдин таасири менен адамдын дүйнөсүндөгү түркүн боектор анын жашоосун кооздоп, сулуулап, эргүү берип же болбосо кубаттан тайытып, алын кетирип, коркутуп, жашоонун жарыгын өчүрүп, булгап, өзүнүн таасирин тийгизет.

Толугу менен

Mar 14

Жашоо сабактары

7-Жашоо сабактары

Жазылбаган чындык, айтылбаган акыйкат

Мамлекеттин дарты

Мамлекеттин дарты – кубаттан таюу, кара күчкө алдыруу, бузукулук, бут чалуу, ажофнун тайыздыгы, билгилердин ажырымы жана ыркы жоктугу, бөтөн акылга баш ийүүсү, келечекти көрө билбестиги, тактын тайышы ж.б.у.с. негиздер.

Толугу менен

Feb 28

Жашоо сабактары

7-акыл

Акыл дүйнөнүн тереңдиги

Адамдын акылы эбегейсиз зор дүйнө. Бул дүйнө адамдын жашоосунун туткасы, бели, өркөчү. Жашоо адамдын акылы менен таанылат, бийиктейт, тутанат. Адамдын акылынын тереңдиги менен мезгил таанылат, кубат топтолот, чечимге жараша иш козголот, аныктамага жараша үзүрү болот.

Толугу менен

Feb 12

Жашоо сабактары

7-конул которуу

Бийик адам

Адамда пастык болсо жашоо оордойт
Адам улам-улам жүктүү болот
Тереңге жетпей туруп чечим кылсаң
Башкага залакасы тийип чыгат
Менсинбе, мергенде сен көп атпагын
Өлчөмдү бил, жашоону бил, баркын бил
Ыйда сен чөгөрүлүп жатпагының
Күчтүү бол, бийик болгун, ченемди бил
Акыйкат ак сөздү сен какпагын
Акылдуу адамды сен барктагын
Бекерден бозо ичип жатпагын
Мээнетти бил, анын баасын бил
Эмгекти сыйла, эмгекти жебе
Ниетиңди кара, ниетиңди сакта
Ниетиңди бак, туурала
Өлбөс адам болбойт, аны билгин
Өлбөстүккө жеткизчү – эмгегиң
Талап койгун сен жакшыга
Талапты кой сен жаманга
Ашынба, ачууланба, сабырдуу бол
Сабырды тут, сабырдуулукка чакыр, үйрөт
Ашкере мактанба, жөнү жок ыйлаба
Ыраазы болгун Кудайга
Милдетти бил, аны аткар, үйрөт, талыкпа
Багытты тап, аны сама, бурулба
Акыл кыска, нуска бирок

Толугу менен

Jan 30

Жашоо сабактары

7-маанай

МААНАЙ

Маанай – кѳңүлдѳн ылдый турган, убактысы кыйла аз болгон, учурга гана тийиштүү жагдай.

Жакшы маанай менен ишти жасап кетсе абдан жакшы болот.

Толугу менен

Jan 17

Жашоо сабактары

8-5

Туурада, иликтѳѳдѳ бол

Багыттуу сѳз, багыттуу тапшырма, багыттуу иш – адамды ѳстүрѳт, ѳркүндѳтѳт эгер тууралыкта болсо. Ар бир адамдын ѳзүнүн багыттуу иши боло бербейт. Багыттуу ишин тапкан адам – күүлүү адам. Багыттуу иштеги адам – демдүү адам.

Ар бир адамдын кѳксѳгѳнү, эңсегени туурада болсо, анын жарыгы жана илеби башкаларга да жугат.

Толугу менен

Dec 27

Жашоо сабактары

jashoo sabagy

Ѳзүңѳ талапты кой!

Адамдарда пастык болсо, жашоо оордойт. Адам улам-улам жүктүү болот. Тереңине жетпей туруп чечим кылса, башкага залакасы тийет.

Жашоону бил, баркын бил. Ыйга чѳгѳрүлүп сен жатпагының. Күчтүү бол, бийик болгун, ченди бил. Акыйкат ак сѳздү сен какпагын. Акылдуу адамдарды сен барктагын. Мээнетти бил, анын баасын бил. Эмгекти сыйла, эмгекти жебе, ниетиңди кара, ниетиңди сакта, ниетиңди бак, туурала.

Толугу менен