Oct 23

Ѳлкѳбүз адамдын адамдыгын качан тарбиялаар экен?

7-SКыргыз Республикасынын Аксакалдар Кеңешинин мүчөсү, ардагер журналист Кенжалы САРЫМСАКОВ

22 жылдык соңку тарыхыбызда республикабыздын, коомубуздун, жалпы эле эл-журтубуздун дейли  жашоо турмушунда эмнелер болуп жатат ?

Толугу менен

May 14

Кыргыз эл президенти болуу оңойбу же кыргыз рух президенти болуу оңойбу…

Кенжалы САРЫМСАКОВ,
Кыргыз Республикасынын Аксакалдар Кеңешинин мүчөсү, ардагер журналист

Өткөн жылы 19-майда “Манас жаңырыгы” студиясында суроо-жооп маек учурунда Мухтар  Шаханов: “Алмазбек Атамбаевге “Желтоксон эпопеясы” китебимди эстеликке берип, бетине: Кыргыз Республикасынын президенти болдуң, кыргыз рухунун президенти боло алар бекенсиң, деп жазып койдум” деген сөздү айтты эле.

Толугу менен

May 04

Таза абалга алып чыгар күч керек

 

Кенжалы Сарымсаков,
КРнын Аксакалдар Кеңешинин мүчөсү, журналист


Уйку да жаш куракка жараша болот тура. Эрте ойгоном. Балконго чыгам. Мечит тараптан азан чакырык. Жолдун аркы четинде жаңы эле көчөгө чыга баштаган алагүү, болгондо да кыргыз балдардын, кыргыз кыздардын оозго алынгыз богооз сөздөрдү оозанып орусчалап сөгүшкөн, жакалашкан ызы-чуусу. Көбүнчө жума, ишемби, жекшемби күндөрү дайыма ушундай. Жаштарга делинген жайларда түнү бою жан дүйнөсү уулуккан уул-кыздарыбыз келечекте өңү кыргыз бойдон калганы менен адеп, ыйман-ызаат жагынан кыргыз деп айтарлык касиети болор бекен?

Толугу менен

Mar 29

Ырыскыбыз ичтен, аброюбуз тыштан болсун!

Кенжалы САРЫМСАКОВ, карыя журналист

Дүйнө жүзүндө канча эл болсо, алардын ар биринде өзүнө гана таандык өзгөчөлүк жана бири-биринен айырмаланган жактарын эске алып, өзүбүздүн кыргыз эли жөнүндө эмнелерди айтууга болот?

Журт которгондо коломтосун, таштандыларын көөмп, мизилдете тазалап, табиятка таазим кылып, аны ыйык туткандык – элибиздин жан дүйнөсүндө уюган табигый тазалык;
Сөз кадырын кастарлагандык, сөзгө жыгыла билгендик, сөз атасы айтылды, сөз бүттү деп этегин күбүнүп тарап кетмейлик – кыргыз элдик нарктуулук;

Келиндердин кайын журтундагыларга жүгүнүп, тергеп, ызаат көрсөтүүсү – кыргыздарда кылымдар бою ыйык сакталып келген ыймандуулук;

Арстанбек, Жеңижок, тоо булбулу Токтогул баш болгон ак таңдай акындардын куюлуштуруп айтылган сөз күчү элибиздин элдигинин, эл наркынын сакталышына, өнүгүшүнө жан азык болуп келгендиги, төкмөлүк өнөр түпкүрдөн түрүлүп улантылып жаткандыгы  – канга бүткөн касиет;

Толугу менен