Jan 30

Жашоо сабактары

7-маанай

МААНАЙ

Маанай – кѳңүлдѳн ылдый турган, убактысы кыйла аз болгон, учурга гана тийиштүү жагдай.

Жакшы маанай менен ишти жасап кетсе абдан жакшы болот.

Толугу менен