May 03

Жашоо тикенинен ѳткѳндѳ гана анын кереметин баалайсың!

Нурзада ТОКТОСУН кызы

Курсактагы бала терс мамилени сезет

Эне болуу – бул чоң жоопкерчилик. Андыктан, эне болом деген аялзаты эртелеп даярдык кѳрүүсү зарыл. Себеби, бала боюна бүтѳѳрү менен эне-баланын тыгыз байланышы түзүлүп, курсактагы  ымыркай эненин ой-мамилесин, кѳңүлүн – баарын сезет. «Эгер болочок эне курсактагы баласына мээримин тѳгүп, аяр мамиле жасап тѳрѳсѳ, ал баланын келечеги да бактылуу болот, – дейт украиналык психолог Наталья Ракель.  – Ал эми боюна күтүүсүз бүтүп калып, аны алдырам (аборт) деген ой пайда болгондо курсактагы бала катуу стресс алат экен да,  Кудай ѳмүр берип  тѳрѳлгѳн бул бала турмушунда кѳп кыйынчылыктарды тартып калат».

Толугу менен

May 03

Бакай атанын батасы

Айтылуу шумкар көздөй бол,
Адам таппас сөздүү бол.
Байсалдуу артың үзүлбөс,
Бак баштаган көчтүү бол.
Балага балтыр бешик бол,
Бакытка ачык эшик бол,
Улууну сыйлап жетик бол,
Кичүүгө өмүр кешик бол.
Аккан суунун шары бол,
Балбандардын алпы бол,
Оорулууга дары бол,
Опол тоодой кары бол.
Кыдыр болсун жолдошуң,
Кыйын күн башта болбосун.
Ыйык тут ата ордосун,
Омийин, кудай колдосун!