May 24

Мурас калтыруу

Бул – атадан калган байлыктан (мал-мүлктѳн) балдарына, жакындарына үлүштүрүлүшү. Кѳзү ѳткѳн ата-энелердин, жесирдин мал-мүлкүн жакындары ич ара калыс кармап, шарттарына карата, жакындыгына жараша, улуулата балдары (кыздары да) бѳлүшүп алуу. Жаш жетимдер мал-мүлкү менен жакындарынын колуна ѳткѳн учур да болот. Мында эс тартып, мал-башка ээлик болгуча ошол жакын туугандарынын кѳзѳмѳлдүгүндѳ жүрѳт. Туугандыктын шарты боюнча жетим-жесирине элибиз ѳтѳ кайрымдуулуктун чегине жетчү.

Маалымат булагы: Амантур Акматалиев, “Баба салты, эне адеби” китеби