May 28

Оомат-дөөлөт, бакыт тилегендеги бата – 3

Жакшы келсин кашыңа
Нур жаасын башыңа.
Айылыңар малдуу болсун.
Жылкыңар жалдуу болсун.
Жигиттериң эмгек этип,
Агайындын алды болсун.
Катуулуктан алыс бол,
Таттуулукка ынак бол.
Күйөө – жүз жылдык,
Куда – миң жылдык.
Кудай кошкон куда болот.
Пайгамбар кошкон дос болот.
Көңүл төтөгөлүү,
Өмүр өтөгөлүү болсун.
Таңың азандуу,
Очогуң казандуу болсун.
Түндүгүңдөн кут куюлсун,
Дасторконуңа бүт жыйылсын!
Оомийин!..