May 18

Устукан сунуу

Бул – кыргыздарда абалтан калган салттардын бири. Мында табакка кошулган улуулар алган устуканын жарым-жартылайын сыйда жеп, калганын анча жылаңачтап жибербей, бирѳѳлѳргѳ (адатта кичүүлѳргѳ, келин-кесектерге) берүүсү.  Жейсиңби, жебейсиңби, устукан сунган колду суутпай, алышың керек. Конок табагынын касиети бар. “Жетѳѳнүн бирѳѳ кыдыр” дегендей, алар сунган устуканы менен кошо батасын берип жатпайбы!

Маалымат булагы: Амантур Акматалиев, “Баба салты, эне адеби” китеби