Mar 02

ТАТТЫБҮБҮ

12-Таттыбүбү1(Уландысы)

Сулуулугуна арман кылганы

Таттыбүбү эженин кыялкечтигине, кээде кармап калчу сентименталдуулугуна чек жок эле, чиркин. Кээде үйүнө барып калганымда Таттыбүбү эже жаратылыш тартуулаган сулуулугуна нааразы болуп: “Ушул сулуулуктан көрө аялдык бак берсе болмок, сулуулук болбогон нерсе экен. Башкалардай болуп эл көңүлүнө түшпөй жөнөкөй эле жаралсам, балким жашоом элдикиндей болмок беле? Кээде элдин көңүл борборунда болгон учурларда жан дүйнөм кыйналып кетет” деп үшкүрүгү таш жара арманын айтып калчу. Жаратылыш кубулуштарынын түбү чексиздей, адам баласы көзүккөндөн деле каза таап калган учурларды бул чалкеш дүйнөдө көп эле учуратып жүрбөйбүзбү. Ошондон улам эжебиз ошол жаман сөздөрдүн, жаман көздөрдүн кесепетинен улам көз жумуп кеткенби, же болбосо Таттыбүбү эжеге жараткандын жазган тагдыры ушудур деп ойлоп кетесиң.

Толугу менен

Mar 02

Жашоо сабактары

9-куттуу билим
ЖАШООҢДУН УБАКТЫСЫН БААЛА

Бул жашоодо кубат болот, сый болот. Бул жашоодо арман жана ый болот. Бул жашоодо эргүү, сүйүү, тамаша; санаа, запкы, зомбулук, зордук жана уурулук болот; Бул жашоодо ыйман, адеп, күчтүү акыл, зоболо; пастык, кумар, курман, ажал адашуу; бийлик, бийиктик, даража – баары тең болот адамда.

Толугу менен

Mar 02

Кыргызча ыр уккум келет

LIGHT & SOUND - EUROSHOWЧынын айтканда, учурдагы кыргыз коомчулугунун көңүл кирдеткен жактарын айта берүү деле бизди көп жакшылыктарга алып барбайт. Бирок, ошол көңүл кирдеткен жактарына кошуп бизге ийги күч берген, биздин үлгү кылуубузга арзый турган, өзүбүздү таанууга пайдасы тийе турган кеп-сөздөрдүн болгону биз үчүн эң зарыл. Эмесе, бүгүнкү сөзүбүз маданиятыбыз тууралуу болсун.

Толугу менен