Mar 25

Мамлекеттик кызматчы кандай болуу керек?

Бул суроого бардыгыбыз тең азыркы мамлекеттик бийлик бутактарында отурган кызматчылардай болбош керек деп бир ооздон жооп беребиз. Бул – белгилүү жагдай. Бул суроонун учурга тиешелүү экенин эске албаган күндө деле ар бирибиз олуттуу түрдө карай турган маселе катары кабыл алсак жөндүү болмок. Алдыда шайлоолор турганда бул суроого ар бирибиз орток бир ой корум чыгарып, коомдук көз карашты калыптандырып чыгууда аракет кылалы.

Толугу менен