Jun 28

Оомат-дөөлөт, бакыт тилегендеги бата – 6

Күрүлдөгөнү көчкүдөй.
Күүлөнгөнү борошодой
Төрөнүн дөңгүтүнөн сакта.
Жабууланган жалаадан сакта,
Күңгүрөнүп чыккандан сакта,
Сасык арамзанын ушагынан
Эшек арамзанын тузагынан сакта.