Jun 15

Оомат-дөөлөт, бакыт тилегендеги бата – 5

Берекелүү аш берсин,
Узун өмүр жаш берсин.
Улустун улуу күнүндө
Уулуң консун уяга,
Кызың консун кыяга.
Дөөлөтүңдү ашырсын
Душманың сынып басынсын.
Менин берген бул батам
Улуу күнгө сактап жүргөн сүр батам.
Оомийин!