Apr 05

Жаңы тигилген өргөөгө бата

Жаңы өргөөнүүн
Жакканы арча болсун,
Жайылып короосу малга толсун,
Түндүгүн түнөрбөсүн,
Кемегең кемибесин,
Уугуң учтуу болсун,
Керегең кептүү болсун,
Келиңиң эптүү болсун!