May 07

Немистин гранатасын тосуп алып, кайра өздөрүнө ыргыткан Сакай ата

IMG_6552Ысык-Көл облусундагы Тоң районунун Шор-Булак айылында жашап, балдары, небере-чөбүрөлөрүнүн маңдайында бактылуу карылык дооранын сүрүп жаткан Сакай АБЫКАЕВ карыя быйыл 97 жашта.

1939-жылдын декабрында аскерге чакырылып, кан күйгөн Улуу Ата Мекендик согушка башынан аягына чейин катышып, гитлердик баскынчыларды талкалаган Улуу Жеңишти Сакай ава Чехословакиянын Прага шаарынын жанынан тосуп, көкүрөгү толо орден-медаль, «старший лейтенант» аскердик наамы менен 1946-жылдын жай айларында аман-эсен туулуп-өскөн айылына кайтып келген. Ал Армиянын генералы Коневдин армиясында, 448-дивизияда согушкан.

Толугу менен

May 06

Канын-жанын отко салган кыргызстандык аталар

4-5-фото

Улуу Ата Мекендик согуштун майдан талаасы жоокер аталарыбыздан күтүүсүз кырдаалдар убагында жалтанбас айбатты,  майтарылбас  кайратты,  тайманбастыкты, шамдагайлыкты, чечкиндүүлүктү, керек болсо курмандыкты талап кылган.

Биздин, Советтик Армиянын курамындагы кыргыз жоокерлеринде жогоруда аталган  сапаттар толугу менен бар болгон. Керек болсо албууттанган дем, курчуп турган дымак менен коштолуп, кайталангыс  эрдиктерди жасап, кыргыздын чыгаан уулдары мекен үчүн жанын курман кылып, баатыр ата-бабаларыбыздын жолун жолдошкон. Арадан 70 жыл убакыт ѳтсѳ да, алардан калган жарык из али кѳѳнѳрѳ элек…

Толугу менен

May 06

Чалгынчыларга бомба түшкөндө жалгыз өзү тирүү калган Жумабек Осмонов

4-ОсмоновӨрт кечип, кайтып келген кан майдандан,
Өтөгөн элге эмгегин албан-албан,
Журт жоготту адамын эң кадырман.
Көрөгөч, көсөм элең кайратың курч,
Атаке, жеңилдиңби шум ажалдан,
Аттиң ай, орду толгус кандай арман!.. – деп 1997-жылдын 28-апрелинде согуштун, эмгектин ардагери Жумабек Осмонов атабыз дүйнө салганда бул ыр саптар толукталды.

Сапа атабыз менен балалыгын, карылыгын чогуу өткөрүшкөн Жумабек Осмонов да 1923-жылы Тоң районунун Кара-Жал айылында туулган.

Толугу менен

May 04

Кѳңүл

87237

Теңирим сага тартуулаган жарык жашоодо кѳңүлдүн орду, таасири ѳзгѳчѳ мааниге ээ. «Бир ооз сѳздѳн калат кээде кѳрктѳнүп, бир ооз сѳздѳн дүйнѳ кетет ѳрттѳнүп» деп элибизде айтылгандай, адамдар кѳңүлдүн кѳрѳңгѳсүнѳ, жараткан маанайына, андан тапкан таалайына анча маани бербей келишет. «Жашоонун жыргалы да кѳңүл, азабы да кѳңүл» болорун бүгүнкү маектеш каармандарым ачып бермекчи.

Толугу менен

May 04

Жашоо сабактары

7-жашоо сабагы подвал фото

АТАЛАР СӨЗҮ

Сапатка толуу

Адам сапатка толо албайт – эгер анын кѳрѳңгѳсү болбосо.

Адам сапатка толо албайт – эгерде анын каалоосу болбосо.

Адам сапатка толо албайт – эгерде ал бир нерсеге умтулбаса.

Эгерде сапатка толбосо – адам ѳзгѳрүүдө, ѳсүүдѳ болбойт.

Сапатка толгон сайын адам ѳзгѳрѳ алат.

Толугу менен

Apr 30

“Сникерсти” нукура азыкка, йогуртту таза айранга алмаштырышыбыз зарыл!”

9-59-2

 

 

 

 

 

Сайкал САДЫБАКАСОВА жана Наргиза АЗИЗОВА, “ОА” компаниясынын түзүүчүлөрү: “Сникерсти” нукура азыкка, йогуртту таза айранга алмаштырышыбыз зарыл!”

Күнүмдүктөгү жашоодо жөн эле дегенибиз эмес, эмнени дегенибиз, жөн эле жегенибиз эмес, эмнени жегенибиз маанилүү.

Дүңгүрөп өнүгүп, дүнүйөнүн жаңыча үлгүсүн чагылдырып турган заманбап өлкөлөрдүн коомчулугу бүгүн таза азык-түлүктү тандап алууга, табийгыйын колдонууга басым жасап жаткан чагы. Кыргызстанда да акыркы кездери азык-түлүк коопсуздугун сактоого, табигый таза азыктарды өндүрүүгө чоң маани берилип, бул тармакта мекенчил атуулдарыбыз алгылыктуу аракеттерди көрүүдө.

Кыргызстандын алдыңкы экономикалык таяныч байлыктарынын бири богон айыл-чарба өндүрүшүндө кандай жаңылыктар болуп жаткандыгын кыргыз табийгый таза азыктарын өндүрүүчү “ОА” компаниясынын түзүүчүлөрү Сайкал САДЫБАКАСОВА жана Наргиза АЗИЗОВА аркылуу таанып көрөлү.

Толугу менен

Apr 29

Коомубуздагы сизге жакпаган көрүнүштөр кайсылар?

3-соболчак фото

“Киши болор кишинин – киши менен иши бар” деп кезинде бабаларыбыз таасын айтып кеткен. Ал эми бүгүн болсо коом адамдардын кыймылдуу жыйындысы, адамдар коомдун күзгүсү экендигин так тааныган чагыбыз. Коом мүчөлөрү бири-бири менен тыгыз байланышта болгондуктан, орток таасирленүү да өкүм сүрөөрү бардыгыбызга белгилүү болуп калды. Ошондуктан адамдардын оң жана терс иш-аракет, жоруктары башка адамдарды да таасирлентип, алардын өзгөрүүсүнө себепкер болоорун эске алып, ар кимибиз өз деңгээлибизди аныктап алалы деген максатта “Соболчактын” бул чыгарылышында коом мүчөлөрүн көбүрөөк кыжырланткан көрүнүштөр тууралуу сурамжылоо жасадык.

Толугу менен

Apr 24

Жүрөгүбүзгө “Биздин Кыргызстан” дегенди терең сиңирели!

3-2

Учурда Жапониянын Киото шаарында окуп жүргөн кезим. Бул жакка «Саат-Билим тил жана маданият борбору» аркылуу келгениме 4 ай болду. Ушул мезгил ичинде дароо байкаганым бул болду:  жапондуктар өз Мекенин көздүн карегиндей аяр сакташат экен. Төрт тарабын океан курчап турган Жапония сууга чөгүп баратса да кучактап алып кошо чөккөнгө даяр эл экенине ынандым. Жерин, элин ушунчалык сүйүшкөндөрү чындап суктанаарлык.

Толугу менен

Apr 21

Ааламга кеткен жол – үйүбүздөн башталат

9 01

“Жаратылыш жана жандыктар жаралгандан тарта табийгый мыйзамга ылайык шайкештикте жашоосу шарт. Булардын ичинен акылына таянган адамзаты гана айрым учурда табиятынан алыстап, аны башкарууга аракет кылууда. Албетте, мунун да ар кандай себептери бар. Ошолордун ичинен орчундууларынын бири бул – адамдардын көп кырлуу турак-жайы” деген пикирди карманып, элге “Грифондун Айланасын” туура түшүндүрүп жеткирүүгө, турагыбызды туура курдурууга аракет кылган архитектор В. Н. Гребневдин кызыктуу ойлоруна токтолдук.

Толугу менен

Apr 20

Кыргыз жаштары Кыргызстанды өнүктүрө алабы?

4-5-тышкы иштерЭл жана мамлекет – бир бүтүндүк. Мамлекеттик жетекчилер -элдин жүзү. Бирок жетекчилерибиз кандайдыр бир себептерден улам кызматтык туруксуздуктун туманынан чыга албай келүүдө.

Толугу менен