Mar 28

Кара чаар жыландын ден соолукка пайдасы

animals_844-crop

Шералиев Аббас-Бек ЖУСУПБЕК уулу

Бутубузга тебеленип, талаа-түздө кеңири кездешкен көпчүлүк жаныбарлардын, курт-кумурскалардын да өтө чоң дарылык касиеттери бар экенин көпчүлүгүбүз биле бербейбиз. Кээде ошол майда жаныбарлар өтө айыккыс илдеттерге даба болушат. Буга мен өткөн кылымдардан бир мисал келтире кетейин.

Толугу менен