Feb 12

БАКЫТ КАЙДА ЖАШЫНГАН? Же, улуу полководец Наполеондун бактысыздыгы…

13-Наполеон1

Адамдын азабы – караңгылыгында
Сократ

Алгачкы жолу, 2011-жылдын июнь айында бул китеп жарык көргөндөн кийин октябрь айында эле Россиядагы бестселлерлер арасында сатылышы боюнча 1-орунду ээлеген. Ошондон бери бүгүнкү күнгө чейин миллиондон ашуун китептердин арасынан «Жан дүйнө нектары»  туруктуу алдыңкы үч орундан төмөн түшпөй келатат.

Толугу менен