Jun 26

Кесип жана окуу жай тандоодо кандай критерийлерге таянуу керек?

3-билим

Учурда Кыргыз Республикасынын аймагында 60тай жогорку окуу жайлары жана 40ка жакын орто профессионалдык билим берүү мекемелери келечектеги адистерибизди даярдоо ишин жүргүзөт. Учурда бул мекемелер өзүлөрүнүн жаңы илимий, адистик талапкерлерин кабыл алууга катуу кам көрүп турган кези. Абитуриенттерибиз дагы замандын талабына жана жеке каалоо, өзгөчөлүктөрүнө ылайык келген кесипти тандоодо жигердүү аракет кылып жаткан чагы. Кесип тандоо болсо, мектептин бүтүрүүчүсүнө гана эмес, айрым чоң кишилер үчүн да оңойго турбайт. Ошондуктан, абитуриенттерибизге жана жакындарына кесип жана окуу жай тандоодо жардамчы болсун үчүн эже-агаларыбыздан сунуш-пикир алдык. 

Толугу менен