Jun 16

Чет өлкөдө жашаганыңыздан бери эл-жериңизге болгон көз карашыңыз канчалык өзгөрдү?

Ата-бабаларыбыздын калтырган мурастарынын эң ыйыгынын, эң бийигинин алдыңкы катарында эл менен жер тураары бышык. Мындай баалоону Арстанбек Буйлаш уулу атабыздын:

“Кайратың тоону бузса да,
Кашыгың көлдү сузса да,
Оозуңдан чыккан сөзүңө,
Зоо куланып учса да,
Эл менен сен адамсың,
Элден чыксаң жамансың.
Кабарың күнгө кетсе да,
Жылдызга колуң жетсе да,
Жараткандын дүйнөсү,
Бүт колуңа өтсө да,
Эл менен сен бийиксиң,
Элден чыксаң кийиксиң”, – деген улуу санатынан даана көрө алабыз. Бул ойду утурлай, учурда ар кандай себептер менен мекенибиздин сыртында жүргөн замандаштарыбыздын эл-жерибизге, мекенибизге берген баасын, ой-мүдөөсүн чагылдырып берүүнү максат кылдык. 

Толугу менен