Aug 18

Маданиий-экологиялык акция: «Сууга таазим»

Ыйык-Көлүбүздү кумар жерге айлантуудан сактайлы!

Îçåðî Èññûê-Êóëü

Ушул жылдын 25-июлунда (сууга таазим кылуунун дүйнөлүк акция күнүндө) Ысык-Көлдүн түштүк жээгинде, Манжылыда  «Сууга  таазим» аттуу маанилүү экологиялык акциясы болуп өткөн.

Буга «BIOKG» Кыргызстандын ограникалык кыймылынын федерациясы, Борбордук Азиянын тоолуу бирикмелеринин ассоциациясы, «Кыргыз өзөгү» коомдук фонду, «Ак Шумкар КУТ» жаштар коомдук бирикмеси, Кыргызстандын космоэнергетиктеринин «Группа Солнце» бирикмеси, «Эр-Төштүк» Коомдук фонду, «Суунун жана санитариянын Кыргыз Альянсы» ассоциациясы жана башка коомдук маданий-экологиялык кыймылдары, ошондой эле башка топтор, жеке адамдар катышышты.

Толугу менен

Aug 18

Убунту, убунту! Ынтымак, ынтымак!

Айбек БАЙЫМБЕТОВ

«Чыныгы эл башчы жарды бойдон өлөт»
Индей элинин накылынан 

IslBG

Биз эмне себептен салттуу коомдун эски түзүлүш моделин бүгүн актуалдуу маселе катары көтөрүп жатабыз. Бул тенденция чынында адам баласынын өнүгүү этабындагы табигый түрдө жаралган көрүнүш.

Толугу менен

Aug 18

Асмандагы күзөт. «Аэропорттогу канаттуулар үн тарсылдактарын тоготпой калышкан эле»

1_01

Руслан КУБАТБЕКОВ, мүнүшкөр, «Манас» Эл аралык аэропортунда орнитолог, «Санат-Кумай» федерациясынын мүчөсү

Эл аралык жарандык авиация уюму (ICAO) жыл сайын самолёт жана вертолёттор менен куштардын ортосундагы кагылышуунун дүйнө жүзү боюнча 5 миӊден ашуун учурун санап келишет.  Куштардын кагылышынан улам пайда болгон аварияларды алдын алуу боюнча ар бир аэропортто орнитологдордун тобу иштейт. Алардын максаты – самолёттордун учушуна тоскоол кылган куштарды күнүгө көзөмөлдөө болуп саналат. Бүгүнкү каарманыбыздын кылган кызматы өтө кызык. Ал тирүү куштун жардамы менен темир куштардын учуу коопсуздугун тейлейт.

Толугу менен