Mar 14

Жашоо сабактары

7-Жашоо сабактары

Жазылбаган чындык, айтылбаган акыйкат

Мамлекеттин дарты

Мамлекеттин дарты – кубаттан таюу, кара күчкө алдыруу, бузукулук, бут чалуу, ажофнун тайыздыгы, билгилердин ажырымы жана ыркы жоктугу, бөтөн акылга баш ийүүсү, келечекти көрө билбестиги, тактын тайышы ж.б.у.с. негиздер.

Толугу менен