Mar 27

Акжол КАНАТБЕК уулу, төкмө акын: “Атам менен апамдын жубайлык сүйүүсүн тартууга боёк да жетпейт…”

8-Майра Керим1Майра эже жѳнүндѳ жазылып да, айтылып да жүрѳт. Убагында акындык дараметине баа берип, тамшанып, таң калып укчубуз. Эми Майра Керим кызынын даңкына дагы жаңы түс киргизип, жаңы из салып, анын Акжол деген уулу алп акындыктын сүрүн көргөзүп келатат. Касиеттүү Ысык-Кѳлдүн шарпылдаган жээгинен азык алып, атасынан бата алып, эл алдына чыгып сыналып, улам чыйралып келаткан Акжол Канат уулу апасы жѳнүндѳ эргип айткан сѳздѳрүн муюп уктум.

Толугу менен