Mar 14

Асыл ой саптары

ЖУМАКАДЫР уулу Молдомуса

Пендени алдаса болот, Кудай менен тарыхты алдай албайсың.

***
Кылган жакшылык-жамандык жети муундан бир кайрылат.

***
Жакын адамдарыңдын жаңылыштыгын кечире бил.

***
Бечараны сыйлай жүр, кайрымы өзүңө тиет.

***
Өз катачылыгыңды балаңа кайталатпа.

***
Арманын күүгө сала билгендин жүрөгү бат сакаят.

***
Бирөөгө кыйынсынганың – өзүңдүн пастыгың.

***
Ак көңүлдү дардес дебе, дилинде арамдык жок болсо.

***
Бул жарыкчылыкта баарына тобо кыла жүргөн оң.

***
Чыныгы тарыхты жазыш – бул өтө оор иш, чындык бардыгына жага бербейт.

***
Эң негизгиси – жандүйнөңдүн оту өчпөсүн, анда жашооңдун токтогону.

***
Элинин салт-санаасын унутуу ата-бабалардын каргышына калганга тете.

***
Теңирди асман-жерден издебе, көкүрөк-көөдөндөн тап.

***
Чачымды бубак аралай баштаганда маркум ата-энемди көп эстечү болдум.

***
Кур намыс – бул чабалдыктын белгиси.

***
Ар бир адам жамандык менен жакшылыкты өз пейилинен табат.

***
Жарк этип күйүп, жалп этип өчпө, кумурскадай из калтыр, ал – түбөлүктүү.

***
Учурунда бардык жакшы нерселерди барктай бил.

***
Оорунун башаты – бул санаа.

***
Руханий дөөлөтү пас адамдарга сырыңды ачпай жүр.

***
Колуңдагы бактыңды байкабай чачып алба, чогулта албай кыйналасың.

***
Оттун жылуулугу табы өчкөндө, суунун баалуулугу чаңкаганда, жаштын баалуулугу улгайганда билинет.

***
Ар бир адамдын өз деңгээлине жараша сүйүнүч, кайгысы болот, бул тагдыр.

***
Жакшы адамдар менен пикир алышсаң, чаңкаганда тунук булактан моокум кандыргандай.

***
Ички руханий байлыгың сүйлөгөн сөзүңөн, кылган аракетиңден байкалат.

***
Турмуштун бороон-чапкынын башыңдан өткөрбөсөң, жашоонун баркын билбейсиң.

***
Итче ырылдабай, бөрүдөй көк, айткан сөзгө бек бол.

***
Шумкардын баары кыраан эмес, чогулуштун баары жыйын эмес, майнап чыкпаса.

***
Өтө боорукерчилик чекеңе аттын такасындай тийбесин.

***
Бирөөнүн жакшылыгына сугуңду артпай жүр.

***
Кеңешчиси жок жигит түйшүктү көп тартат.

***
Аракет сенден, берекет Теңирден.

***
Бийикке чыгыш өтө оор, түшүш андан да кыйын.

***
Эл менен ойнобо, агымында каласың.

***
Бирөөлөрдүн ички дүйнөсүнө анын каалоосу жок кирбе.

***
Жасалма акча менен жалган абийирдин айырмасы жок.

***
Булбулдун сайраганын чаташтырба, кээде баканын үнү да керемет.

***
Жер асылы кыртышында, адам асылы руханий дөөлөтүндө.

«Көк асаба» (№15(15) 04.08.2009)