Jun 17

Жашоо сабактары

7-жашоо сабагы

АТАЛАР СӨЗҮ

Көр оокатты эмес, көңүлдү, мамилени баалагыла!

Илгерки кездеги адамдардын сапаты менен азыркы кездеги адамдардын сапатынын айырмасы өтө чоӊ.

Толугу менен