Mar 29

Каптал-Арыктагы Нооруз жана Алыкул акынды эскерүү

Канат КЫДЫРМАЕВ

Тѳгүлдү, балкыды нур, мемиреди,
Гүлдѳрдѳй, күлмүң-күлмүң берди белги.
Жыргал да, кубаныч да жана бакыт
Каптады, карагыла, биздин жерди!
(Алыкул Осмонов, 1932-жыл)

Нооруз – жаратылыштын кайрадан жаңырып, жаралышы, Күн менен Түнү теңелген ѳзгѳчѳ күнү. Бул улуу күнү байыртан элибиз жакшылыгын,  той-топурларын белгилеп, жаңы саамалыктарды баштап, жаңы тилек, жакшы үмүт менен келечек турмушка карай ар кандай ырым-жырымдарды жасап, там-туң эткен баланын тушоосун кесишкен, жаңы үйгѳ кѳчүп киришкен, жаштар баш кошушкан, жалпы элге жана Жер энеге тынччылык, молчулук тилешкен. Ошондой эле, дал ушул майрам алдында журтчулук ѳз короо-жайларынын тегерек-четин тазалап, үйлѳрүн аластап аруулап, бак-шактарды бутап, таарынышкандар бири-бирин кечиришип, ырыскы-ынтымакка дилдерин коюшкан.

Толугу менен