Dec 11

Тагдыр сырың – эсепте эленет…

Алмазбек ЭРКЕБАЙ

1. Жалпы түшүнүк

Кадырлуу окурман, инсандардын миң түрдүү психологиялык абалын, жер үстүндө аркалай турган миссиясын, касиеттүү ички жан дүйнөсүн, табышмактуу тагдырын, туура келечекке үндөгөн агартуучу таалим-тарбиясын, кесибин, түбөлүк жан бирге болчу  түгөйүн аныктоодогу эң аяр делген эзотерика (жашыруун ыйык сырлар) багытындагы санчылыктын (нумерология) сенсациялык  маалыматтары үзүл-кесил болсо да кыргыз окурмандарына жетип жаткандай.

Толугу менен