Oct 16

Карапайым, чынчыл, таза адам Абсамат Масалиев

4-Масалиев А

Өлкөнү башкарууга оор мезгилде келди 

1985-жылы Кыргызстан КП БКнын башчылыгына Абсамат Масалиев келди. Ачык айтчу нерсе, Масалиевге алгач кыйын эле болду.

Биринчи кыйынчылык, бу киши Турдакун Усубалиевге салыштырылып калды. Кезегинде Исхак Раззаков кеткенде да Усубалиевди ага салыштырып, Раззаковдун чечендик жагын көп айтчубуз. Чындыгында Кыргызстанды 25 жыл башкарган кишиден кийин келип иштеш Масалиев үчүн оор болду. Анын үстүнө Масалиевдин өзү да Усубалиев өстүргөн кадр эле да. Экинчи жагынан Масалиев «Перестройкага» туш келип калды. Усубалиевдин тушундагыдай баары калыпка салынган жагдай эмес, коом олку-солку болуп турган Горбачёвдун мезгилине  туура келди. Партияга да чабуул башталып калган. Ушунун баары эки доордун кырында кызматка келген Масалиевди кыйлага чайналтты. Бир чети ички дүйнөсү коммунисттик, өзү таза адамга бул кырдаал оңой болгон жок. Бирок, Масалиев Компартияга  берилгенинен, өз принцибинен өмүрү өткөнчө тайбады. Кийин заман тетири кеткенде да айрымдарча партбилетин өткөрбөдү. Тескерисинче, Кыргызстан Компартиясын көзү өткөнчө жетектеди.

Толугу менен