Dec 27

Жашоо сабактары

jashoo sabagy

Ѳзүңѳ талапты кой!

Адамдарда пастык болсо, жашоо оордойт. Адам улам-улам жүктүү болот. Тереңине жетпей туруп чечим кылса, башкага залакасы тийет.

Жашоону бил, баркын бил. Ыйга чѳгѳрүлүп сен жатпагының. Күчтүү бол, бийик болгун, ченди бил. Акыйкат ак сѳздү сен какпагын. Акылдуу адамдарды сен барктагын. Мээнетти бил, анын баасын бил. Эмгекти сыйла, эмгекти жебе, ниетиңди кара, ниетиңди сакта, ниетиңди бак, туурала.

Толугу менен