Jun 29

Жусуп БАЛАСАГЫН Өзүнө аялды кантип тандоо керектиги тууралуу

13-Жусуп Баласагын

 

 

 

 

 

 

Аял алуу кааласаң эгер өзүң,

Жакшы танда, өтө өткүр болсун көзүң.

Continue reading

Jun 29

“МУРАС” ДОЛБООРУ. ШААРДЫК ЖАШТАРДЫ ЖАҢЫ ДҮЙНӨГӨ КАБЫЛТКАН 10 КҮН

9-паспорт фото

Элдик салттуу билимдерге умтулуу – азыркы учурдун эӊ маанилүү тапшырмаларынан болууда. Ооба, элдик даанышмандыкты кадимкидей жээришип, ал кара сандыктын астында чаӊ басып калган мезгилге да туш болгон. Деген менен, ылайда жаткан алтын, алтын бойдон сакталат демекчи, убакыт-сааты чыкканда аталган салттуу билимдер заман зарылдыгы болуп, кайрадан жашоо булагын ачып берүүдө. Ачып гана тим болбой, сабоого бышкан кымыздай болуп өзүнүн аныктыгына чыгууда. Continue reading

Jun 29

УЧУРДУН ИДЕЯЛЫК ТОПОЛОҢУ: ПАСПОРТ. БИЙЛИК АЙТПАСА, БИЗ АЙТАЛЫ – УЛУТТУН «УУРДАЛЫШЫ» ЭМНЕГЕ АЛЫП КЕЛЕТ?

7-паспорт1

Жыргалбек КАСАБОЛОТОВ, саясат таануучу

Кыргызстандын ички паспортунан «улут» графасын биротоло алып таштоо боюнча өкмөттүн демилгеси ансыз деле ажырымга толгон кыргыз коомчулугуна дагы бир сыйра жик таштады. Бир тарабы бийликтин бул аракетин кыргыз элинин тагдыры үчүн тымызын коркунуч катары бааласа, экинчи тарабы тескерисинче, муну мамлекетти бекемдөөнүн каражаты катары көрсөтүп, өз оппоненттерин ошондой «жаркын идеяга» каршы чыккан чектелүү, түркөй кишилер катары көрсөтүүдө.
Continue reading