Mar 02

Жашоо сабактары

9-куттуу билим
ЖАШООҢДУН УБАКТЫСЫН БААЛА

Бул жашоодо кубат болот, сый болот. Бул жашоодо арман жана ый болот. Бул жашоодо эргүү, сүйүү, тамаша; санаа, запкы, зомбулук, зордук жана уурулук болот; Бул жашоодо ыйман, адеп, күчтүү акыл, зоболо; пастык, кумар, курман, ажал адашуу; бийлик, бийиктик, даража – баары тең болот адамда.

Толугу менен

Mar 02

Кыргызча ыр уккум келет

LIGHT & SOUND - EUROSHOWЧынын айтканда, учурдагы кыргыз коомчулугунун көңүл кирдеткен жактарын айта берүү деле бизди көп жакшылыктарга алып барбайт. Бирок, ошол көңүл кирдеткен жактарына кошуп бизге ийги күч берген, биздин үлгү кылуубузга арзый турган, өзүбүздү таанууга пайдасы тийе турган кеп-сөздөрдүн болгону биз үчүн эң зарыл. Эмесе, бүгүнкү сөзүбүз маданиятыбыз тууралуу болсун.

Толугу менен