Nov 28

САГЫНБАЙ МАНАСЧЫНЫН УУЛУ АМАНГУЛДУН АРМАНДУУ ӨМҮРҮ

4-Амангул

Таятам Сагынбай Орозбаков тууралуу маалыматтарды жыйноо, аны жана таенем Сайнапты, таеже, таекелеримди эсерүү ар убак жүрѳгүмдѳ жашап келет. Ѳзгѳчѳ Улуу Ата Мекендик согушка жаштайында аттанып кетип, атасынын улуу манасчылыгын уланта турган уулу Амангул таекем тууралуу элге жеткирүүнү парзым деп эсептеп келем…

Толугу менен