Jun 12

Жоомарт ЖОЛДОШЕВ, «Жолдошев жана Өнөктөштөр» юридикалык компаниясынын президенти, Эл аралык бейтарап сотунун арбитри: «Мыйзамдарды кѳзѳмѳлдѳй турган министрлигибиз негизги иш функциясын аткара албай, каттоо органы гана болуп калгандай»

IMG_5415

КОЙГОН МАКСАТЫМ ЖАНА КЫЯЛЫМ – КЫРГЫЗ УКУГУН САБАК КАТАРЫ БИЛИМ БЕРҮҮГӨӨ КИРГИЗҮҮ

Жаӊы көз караш, жаӊы мүмкүнчүлүктөр менен коомду жаӊыртуу чоӊ күчтү талап кылат. Ал күч сергек акыл жана ниет-пейилдин оӊ болуусу менен аныкталат. Себеби, элге кызмат кылуу, бүгүнкү маегибиздин мейманы Жоомарт Жолдошев белгилегендей, бул ар бир кыргыз атуулунун тагдыры катары кабыл алынышы абзел. Ошол деӊгээлге чыккан жаӊы муун гана чыныгы биримдикти жаратып, мамлекет курууда талап кылына турган руханий-интеллектуалдык жана ошондой эле физикалык-техникалык кубатты бере алмакчы.  

Толугу менен