May 14

Болоттой болгон мамлекеттик ишмер Болот Мамбетов

10-Мамбетов1Жамин АКИМАЛИЕВ, академик

Учурунда Болот Мамбетовду билбеген киши жок эле. Бирок, кийинки муундар билбей баратат. Бул киши менен иштешип калганым үчүн атайы эскере кетейин деп жатам. Ал ага татыктуу.

Болот Мамбетов – Кыргызстандын өтө көрүнүктүү мамлекеттик жетекчиси, ири советтик-партиялык ишмери болчу. Жеке пикиримде, анын айтылбай, эскерилбей жүргөнүнүн негизги себеби, ал өтө жөнөкөй, жулунуп-жутунбаган, көрүнүп калайын  дебеген адам эле.

Толугу менен