May 08

Жашоо сабактары

7-фото

Адамдын өмүрү

Адамдын жашоосу үчкө бөлүнөт:

1.Төрөлгөнгө чейинки жашоо.

Төрөлгөнгө чейинки жашоо 2ге бөлүнөт: а) Кудайдын буйругу менен туулчу,  жарала элек учуру (олуя-сынчылар айткан, келечекте төрөлчү балдар); б) Жаралгандан (түйүлдүк болгондон) кийинки жашоосу.  Толугу менен

May 08

Бир кылым мурдагы кыргыздар

5-2

Орто Азияга биринчи келген европалык аял Элла Майяр 1932-жылы Кыргызстанга келип, бир жылдан соң Казакстан, Өзбекстанга саякатын уланткан. Ал кыргыз эли-жери жөнүндө не бир сонун тарыхый фотосүрөттөрдү тарткан. “Тянь-Шандан Кызыл-Кумга чейин” деген тарыхый-документалдуу китебин французчадан Нуралы Турганбаев которгон.

Толугу менен