Кайып пирлер

Калк ээси –  Калкаман

Жигит пири – Шаймерден

Кыздын пири – Арзыкан

Жол ээси – Жоламан

Акын пири – Асан шайыр

Дыйканчылык пири – Баба Дыйкан

Уста пири – Дѳѳтү ата

Шамал пири – Желкайып

Тоонун пири – Тастар ата

Азиз пири – Корошон ата

Жылкы пири – Камбар

Тѳѳнүн пири – Ойсул ата

Уйдун пири – Зеңги баба

Кийик пири – Кайберен

Койдун пири – Чолпон ата

Эчки пири – Шыбыр ата

Кумурска пири – Кумпа байан

Чегиртке пири – Черте байан

Иттин пири – Кумайык

Куштун пири – Буудайык

3 thoughts on “Кайып пирлер

 1. Эчкинин пири-Шыйпаң ата. Кээ бир маалыматта Чычаң ата. Шыбыр ата дегенди укпапмын.
  Баланын пири-Умай эне.
  Дыйкандын пири-Баба дыйкан.
  Эл башкарган Эламан,
  Калк бийлеген Калкаман,
  Салт сактачу-Салтаман.
  Табыптын пири-Улукман Аке.
  Ырдын пири-Токтогул,
  Сынчынын пири-Жээренче.

Комментарий кошуу

Сиздин электрондук почтаңыз жарыяланбайт. Милдеттүү талаалар белгиленген *