Sep 25

Жашоо сабактары

10-2

Жашоодо, аймакта, заманда 2 түр адам болот: белгилүү жана белгисиз.

Белгилүү адам 4 түргө бөлүнөт:

1. Даражасы менен белгилүү
2. Кызматы менен белгилүү
3. Жоругу менен белгилүү
4. Сүйүүсү менен белгилүү

Толугу менен

Sep 25

“Саяк наме” – саяк уруусунан чыккан билгилерди баяндайт

1-саякРеспубликабыздын социалдык өзөгү – кыргыз эли. Баары өзөктөн жанат. Бул өзү табигый мыйзам. Ушул эске алынбаган шартта абал чийеленишет, ички байланышуулар сакталбайт.

Дүйнөдөгү ар бир элдин өзүнө гана таандык тарыхый калыптанган, өнүгүүсүнө, өз алдынчалыгына өбөлгө болуп турган өзгөчөлүк жактары бар.

Толугу менен