Feb 28

Жашоо сабактары

7-акыл

Акыл дүйнөнүн тереңдиги

Адамдын акылы эбегейсиз зор дүйнө. Бул дүйнө адамдын жашоосунун туткасы, бели, өркөчү. Жашоо адамдын акылы менен таанылат, бийиктейт, тутанат. Адамдын акылынын тереңдиги менен мезгил таанылат, кубат топтолот, чечимге жараша иш козголот, аныктамага жараша үзүрү болот.

Толугу менен