Feb 12

Жашоо сабактары

7-конул которуу

Бийик адам

Адамда пастык болсо жашоо оордойт
Адам улам-улам жүктүү болот
Тереңге жетпей туруп чечим кылсаң
Башкага залакасы тийип чыгат
Менсинбе, мергенде сен көп атпагын
Өлчөмдү бил, жашоону бил, баркын бил
Ыйда сен чөгөрүлүп жатпагының
Күчтүү бол, бийик болгун, ченемди бил
Акыйкат ак сөздү сен какпагын
Акылдуу адамды сен барктагын
Бекерден бозо ичип жатпагын
Мээнетти бил, анын баасын бил
Эмгекти сыйла, эмгекти жебе
Ниетиңди кара, ниетиңди сакта
Ниетиңди бак, туурала
Өлбөс адам болбойт, аны билгин
Өлбөстүккө жеткизчү – эмгегиң
Талап койгун сен жакшыга
Талапты кой сен жаманга
Ашынба, ачууланба, сабырдуу бол
Сабырды тут, сабырдуулукка чакыр, үйрөт
Ашкере мактанба, жөнү жок ыйлаба
Ыраазы болгун Кудайга
Милдетти бил, аны аткар, үйрөт, талыкпа
Багытты тап, аны сама, бурулба
Акыл кыска, нуска бирок

Толугу менен

Feb 12

Жыл айларынын сырлары

vytoptannaya-tropka-[2560x1600]-[11258007]

Төрөн ЖУМАЕВ

Ала-Тообуздун аба ырайын кылдат байкашып, кыргыздын улуттук календарын байыркы элибиз так, даана түзүшкөн эле.  Улуттук календар ооздон-оозго, муундан-муунга оозеки айтылып жүрүп, биздин заманга жетти.  Кыргыз календары табигат менен тыгыз байланышта түзүлгѳндүгү – анын ѳзгѳчѳлүгүн аныктап турат. 2011-2014 жылдарга арналган кыргыздардын “Ай-Күн” календары КНАУнун “Биомаданий борбору” аркылуу  басмадан жарык көрдү. Бул календарга кошумча иретинде мүчөл жылдарынын таблицасы жана Ала-Тоо аймагындагы байкала турган жыл мезгилдеринин графиги камтылган.

Толугу менен

Feb 12

БАКЫТ КАЙДА ЖАШЫНГАН? Же, улуу полководец Наполеондун бактысыздыгы…

13-Наполеон1

Адамдын азабы – караңгылыгында
Сократ

Алгачкы жолу, 2011-жылдын июнь айында бул китеп жарык көргөндөн кийин октябрь айында эле Россиядагы бестселлерлер арасында сатылышы боюнча 1-орунду ээлеген. Ошондон бери бүгүнкү күнгө чейин миллиондон ашуун китептердин арасынан «Жан дүйнө нектары»  туруктуу алдыңкы үч орундан төмөн түшпөй келатат.

Толугу менен

Feb 12

Президентке 7 өтүнүч

РЕДАКЦИЯДАН: Кыргызстандагы диний маселелер боюнча 2014-жылдын 3-февралында Коопсуздук Кеңешинде болгон жыйында Кыргыз  Республикасынын президенти Алмазбек Атамбаевдин өлкөнүн элине Кайрылуусун колдогон атуулдардын ой-пикири көпчүлүктү түзүүдө. Биздин редакциянын дарегине мекенчил атуулдардын атынан келген үн кошуу кайрылуусун төмөндө жарыяладык.

Кайрылуу